Šioje svetainėje naudojami slapukai. Naudodamiesi svetaine sutinkate su slapukų naudojimu. Daugiau informacijos apie slapukus..

Supratau
+ Pasiūlyk restoraną

Privatumo politika

Sąvokos
 1. Portalas – interneto portalas adresu www.meniu.lt
 2. Portalo administratorius – UAB „Meniu“, juridinio asmens kodas 110825653, buveinės adresas Ulonų g. 5, LT-08240 Vilnius.
 3. Vartotojas – svetaine besinaudojantis fizinis asmuo, užsiregistravęs ir pateikęs savo asmens duomenis, arba pateikęs savo duomenis be registracijos, siekdamas užsakyti konkrečią paslaugą.
 4. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu, kurio tapatybė yra žinoma ar gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.
 5. Asmens duomenų gavėjas – fizinis arba juridinis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys, įskaitant Portalo administratoriaus partnerius, su kuriais Portalo administratorius bendradarbiauja, siekdamas suteikti galimybę Vartotojui naudotis Portale teikiamomis paslaugomis.
 6. Duomenų teikimas – Asmens duomenų atskleidimas perduodant ar kitu būdu padarant juos prieinamus (išskyrus paskelbimą visuomenės informavimo priemonėse).
 7. Įrenginys – kompiuteris, telefonas, planšetė, ar kitas įrenginys, naudojamas naudotis Portalu.
 8. IP adresas – unikalus numeris, identifikuojantis įrenginį, kuris jungiasi prie interneto. IP adresas gali būti naudojamas vietai, kurioje kompiuteris prijungiamas prie interneto, identifikuoti.
 9. Naršyklė – programa, padedanti pasiekti interneto tinklapius, žiniatinklyje, asmeniniame įrenginyje.
 10. Paskyra – Vartotojo prisijungimais paremta nuoroda Portale, kurią Vartotojas gauna, užsiregistruodamas ir gali prisijungti savo identifikaciniais (prisijungimo) duomenimis.
 11. Identifikaciniai duomenys arba Prisijungimo duomenys – Vartotojo susikurtas vartotojo vardas bei slaptažodis, kuriuos pateikus, identifikuojamas Vartotojas ir jam suteikiama prieiga prie Paskyros. Identifikaciniai duomenys taip pat gali būti perduodami per trečiąją šalį – Facebook.
 12. Privatumo politika – šis dokumentas, kuriam numatytos Asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo taisyklės, taikomos Vartotojams.
 13. Slapukai (angl. cookies) – nedideli failai, įkeliami į Vartotojo naudojamą įrenginį, Vartotojui besilankant Portale, kurių pagalba Portalas atpažįsta Vartotojo įrenginį. Ši sąvoka apima ne tik slapukus, bet ir panašaus pobūdžio priemonių (pvz., Flash cookies, Web beacons) naudojimą.
 14. Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu ar kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.
 15. Portalo administratoriaus partneriai – restoranai, kavinės ir kitos maitinimo paslaugas teikiančios įmonės, įstaigos arba organizacijos, kurių paslaugas galima užsisakyti Portale.
Bendrosios nuostatos
 1. Šios Privatumo politikos nuostatos galioja visiems Vartotojų veiksmams, kuriuos jie gali atlikti Portale, įskaitant (bet neapsiribojant) registravimąsi Portale, naudojimąsi paieškos galimybėmis, rezervuojant staliukus ar perkant kitas paslaugas iš maitinimo įstaigų, esančių Portalo administratoriaus partneriais, naršant Portale, skaitant pateikiamą informaciją, komentuojant Portale esančius įrašus bei skelbimus, perkant dovanų kuponus ir kt.
 2. Naudodamasis Portalu, asmuo sutinka su šia Privatumo politika be išlygų. Jei asmuo nesutinka su šia Privalumo politika, jis neturi teisės naudotis Portalu. Asmuo sutikimą išreiškia registracijos metu, varnele pažymėdamas, jog susipažino bei sutinka su Privatumo politikos sąlygomis.
 3. Vartotojui yra suteikiama galimybė Portale susipažinti su Privatumo politikos sąlygomis bet kuriuo metu – tiek registracijos metu, tiek po jos.
 4. Kiekvienam asmeniui yra suteikiama naudotis Portalo paslaugomis ir neperduodant savo Asmens duomenų, tačiau tokios Portalo paslaugos gali būti ribojamos. Norėdamas pasinaudoti konkrečiomis Portalo paslaugomis arba registruodamasis Portale, Vartotojas pateikia Portalo administratoriui savo asmens duomenis.
 5. Vartotojų pateikiamus Asmens duomenis tvarko Portalo administratorius. Asmeniniai duomenys be Vartotojo sutikimo neperduodami trečiosioms šalims, išskyrus Lietuvos Repsublikos teisės aktuose numatytus atvejus.
 6. Portalo administratorius pasilieka teisę savo nuožiūra, laikantis Lietuvos Respublikos teisės aktų, naudotis sukauptais Asmens duomenimis, siekdamas gerinti Portale teikiamų paslaugų kokybę.
Slapukų naudojimas
 1. Portale yra naudojami Slapukai, padedantys tobulinti Portalo veiklą. Slapukų pagalba Vartotojo poreikiams yra pritaikomas Portalo turinys.
 2. Vartotojas, patvirtindamas Privatumo politikos taisykles, patvirtina sutinkantis su tuo, kad Portalo administratorius rinks informaciją apie Vartotoją, naudodamasis Slapukais. Portalo administratorius patvirtina, kad Slapukai naudojami tik tokiai informacijai, kuri yra susijusi su Portalo naudojimu, rinkti. Duomenys, kuriuos pateikia Slapukai, yra anoniminiai ir neteikia asmeninės informacijos.
 3. Vartotojas gali išjungti Slapukų naudojimą, naudodamasis Naršyklės nustatymais, tačiau Slapukų išjungimo atveju kai kurios Portalo paslaugos gali neveikti.
Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas ir saugojimas
 1. Asmuo, norintis pasinaudoti Portale teikiamomis paslaugomis, turi užsiregistruoti bei pateikti savo asmens duomenis. Registracija ir duomenų pateikimas galimi dviem būdais:
  1. Susikuriant unikalią paskyrą, naudojantis elektroninio pašto adresu bei susikurtu slaptažodžiu;
  2. Prisijungiant, naudojantis trečiojo asmens – Facebook – valdoma Vartotojo paskyra.
 2. Vartotojas Paskyroje arba paslaugos užsakymo lange gali, o tam tikrais atvejais – privalo nurodyti papildomus Asmens duomenis, tokius kaip vardas, pavardė, gimimo data, lytis, miestas ir kt. Vartotojas bet kuriuo metu gali koreguoti, pildyti ar ištrinti savo Paskyrą su visais joje esančiais duomenimis.
 3. Tiek registruotas, tiek neregistruotas Vartotojas, savo Paskyroje arba užsakymo lange pateikiantis kontaktinę informaciją ir (arba) papildomus Asmens duomenis, sutinka, kad ją galėtų matyti Portalo administratoriaus partneriai.
 4. Naudojantis Paskyra arba užsakant paslaugą Vartotojo pateiktas Įrenginio IP adresas gali būti naudojamas Vartotojo buvimo vietos nustatymui.
 5. Vartotojo Asmens duomenys tvarkomi rankiniu bei automatiniu būdais. Vartotojui nesutinkant, kad jo Asmens duomenys būtų tvarkomi, jis turi teisę nesinaudoti Portalu ir nepateikti Asmens duomenų.
 6. Asmens duomenys renkami, tvarkomi ir saugomi šiame punkte nurodytais tikslais:
  1. Užtikrinant Vartotojo prieigą prie Paskyros bei galimybę naudotis Portale teikiamomis paslaugomis;
  2. Siekiant užtikrinti nuolatinį Portalo tobulinimą ir vystymą;
  3. Siekiant pasiūlyti specializuotas paslaugas bei tikslinę reklamą;
  4. Bendri duomenys naudojami statistikos analizei apie užsiregistravusius asmenis, jų elgesį, bendrą charakteristiką, Portalo paslaugų efektyvumą ir pan.;
  5. Portale teikiamų Paslaugų užsakymo, pirkimo operacijų inicijavimui bei vykdymui;
  6. Diagnozuojant sutrikimus, Portalo administratorius gali naudoti Vartotojų IP adresus;
  7. Kontaktinė informacija gali būti naudojama, siekiant susisiekti su Vartotoju ir informuoti apie naujienas Portale, susijusias su siūlomomis paslaugomis bei paslaugų teikimo tvarkos pakeitimais
 7. Tiesioginės rinkodaros tikslais duomenys naudojami tik turint išankstinį Vartotojo sutikimą, išreikštą Portale. Vartotojas savo Paskyroje bet kuriuo metu gali atšaukti duotą sutikimą naudoti jo Asmens duomenis Tiesioginės rinkodaros tikslais.
 8. Vartotojas, norėdamas, jog jo Asmens duomenys nebūtų naudojami Portale, bet kuriuo metu gali ištrinti savo Paskyrą arba kreiptis į Portalo administratorių su prašymu tą Paskyrą panaikinti.
 9. Portalo administratorius, panaikinus Vartotojo Paskyrą, saugo Asmens duomenis ne ilgiau kaip vienerius metus po to, kai Paskyra buvo panaikinta.
 10. Vartotojui nesilaikant Portalo naudojimosi taisyklių, Portalo administratorius turi teisę bet kada pašalinti Vartotojo Paskyrą.
 11. Portalo administratorius neatsako už Vartotojo Asmens duomenų privatumo užtikrinimą trečiųjų asmenų tinklapiuose, įskaitant atvejus, kai tie tinklapiai pasiekiami, naudojantis Portale esančiomis nuorodomis.
 12. Portalo administratorius neatsako už pateikiamą informaciją apie restoranus. Restorano atstovai radę netikslią informaciją, gali kreiptis į Portalo administratorių dėl informacijos patikslinimo ar pataisyimo. Restoranas turi teisę prašyti būti pašalintas iš portalo.
Baigiamosios nuostatos
 1. Naudojantis Portalu, draudžiama pateikti klaidinančią, kitus asmenis įžeidžiančią informaciją, kuri galėtų padaryti tiesioginę arba netiesioginę žalą Portalo administratoriui arba tretiesiems asmenims. Asmenys, pateikiantys žalą keliančią informaciją, prisiima visišką atsakomybę už galimus padarinius, atsirandančius dėl tokios informacijos pateikimo, ir tiesiogiai atsako pagal Lietuvos Respublikos tesiės aktus.
 2. Portalo administratorius neatsako už trečiųjų asmenų Portale pateikiamos informacijos ar reklamos teisingumą ar reklamuojamų prekių bei paslaugų kokybę.
 3. Portalo administratorius nėra atsakingas už Vartotojo prisijungimo duomenų slaptumą, jeigu Vartotojo prisijungimo duomenys tretiesiems asmenims tapo prieinami dėl Vartotojo aplaidumo ar kitų nuo Portalo administratoriaus nepriklausančių aplinkybių.
 4. Portalo administratorius neatsako už galimus padarinius, sukeltus nenugalimos jėgos (force majeure) įtakos, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos teisės aktuose.
 5. Portalo administratorius gali vienašališkai keisti Privatumo politikos nuostatos, tokie pakeitimai įsigalioja po jų paskelbimo Portale. Jei Vartotojas ir toliau naudojasi Portale teikiamomis paslaugomis po Privatumo politikos pakeitimų, laikoma, kad jis sutiko su pakeista Privatumo politika. Nesutikdamas su Privatumo politikos pakeitimais, Vartotojas praranda teisę naudotis Portale teikiamomis paslaugomis.
 6. Portalo administratorius, rinkdamas bei tvarkydamas Asmens duomenis, naudoja įvairias administracines, technines ir fizines saugumo priemones. Portalo administratorius užtikrina, kad prie Asmens duomenų prieigą turi tik įgalioti Portalo administratoriaus darbuotojai.
 7. Privatumo politikos nuostatoms taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Kylantys ginčai sprendžiami derybų keliu, o joms nepavykus – Lietuvos Respublikos teisme pagal Portalo administratoriaus buveinės vietą.
Turite klausimų?

Jeigu kilo klausimų, turite pasiūlymų ar įdėjų - drąsiai kreipkitės į mus. Atsakysime Jums kaip įmanoma greičiau.

Tel.: +37062033326

El. paštas: info@meniu.lt

FB.: facebook.com/meniu.lt