Šioje svetainėje naudojami slapukai. Naudodamiesi svetaine sutinkate su slapukų naudojimu. Daugiau informacijos apie slapukus..

Supratau
+ Pasiūlyk restoraną

Privatumo politika

Duomenų valdytojas

UAB Meniu, juridinio asmens kodas 304315434, adresas Ulonų g. 5, Vilnius, telefono numeris +37060782010, elektroninio pašto adresas info@meniu.lt, interneto svetainė https://www.meniu.lt/.

Sąvokos

 1. Portalas – interneto portalas adresu www.meniu.lt.
 2. Portalo administratorius – UAB Meniu, juridinio asmens kodas 110825653, buveinės adresas Ulonų g. 5, LT-08240 Vilnius.
 3. Vartotojas – svetaine besinaudojantis fizinis arba juridinis asmuo, užsiregistravęs ir pateikęs savo asmens duomenis, arba pateikęs savo duomenis be registracijos, siekdamas užsakyti konkrečią paslaugą arba pasirašyti su Portalo administratoriumi sutartį.
 4. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu, kurio tapatybė yra žinoma ar gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta, pasinaudojant tokiais duomenimis, kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.
 5. Asmens duomenų gavėjas – fizinis arba juridinis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys, įskaitant Portalo administratoriaus partnerius, su kuriais Portalo administratorius bendradarbiauja, siekdamas suteikti galimybę Vartotojui naudotis Portale teikiamomis paslaugomis.
 6. Duomenų teikimas – Asmens duomenų atskleidimas, perduodant ar kitu būdu padarant juos prieinamus (išskyrus paskelbimą visuomenės informavimo priemonėse).
 7. Įrenginys – kompiuteris, telefonas, planšetė, ar kitas įrenginys, naudojamas naudotis Portalu.
 8. IP adresas – unikalus numeris, identifikuojantis įrenginį, kuris jungiasi prie interneto. IP adresas gali būti naudojamas vietai, kurioje kompiuteris prijungiamas prie interneto, identifikuoti.
 9. Naršyklė – programa, padedanti pasiekti interneto tinklapius, žiniatinklyje, asmeniniame įrenginyje.
 10. Paskyra – Vartotojo prisijungimais paremta nuoroda Portale, kurią Vartotojas gauna, užsiregistruodamas ir gali prisijungti savo identifikaciniais (prisijungimo) duomenimis.
 11. Identifikaciniai duomenys arba Prisijungimo duomenys – Vartotojo susikurtas vartotojo vardas bei slaptažodis, kuriuos pateikus, identifikuojamas Vartotojas ir jam suteikiama prieiga prie Paskyros. Identifikaciniai duomenys taip pat gali būti perduodami per trečiąją šalį – Facebook.
 12. Privatumo politika – šis dokumentas, kuriam numatytos Asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo taisyklės, taikomos Vartotojams.
 13. Slapukai (angl. cookies) – nedideli failai, įkeliami į Vartotojo naudojamą įrenginį, Vartotojui besilankant Portale, kurių pagalba Portalas atpažįsta Vartotojo įrenginį. Ši sąvoka apima ne tik slapukus, bet ir panašaus pobūdžio priemonių (pvz., Flash cookies, Web beacons) naudojimą.
 14. Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu ar kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.
 15. Portalo administratoriaus partneriai – restoranai, kavinės ir kitos maitinimo paslaugas teikiančios įmonės, įstaigos arba organizacijos, kurių paslaugas galima užsisakyti Portale.

Bendrosios nuostatos

 1. Šios Privatumo politikos nuostatos galioja visiems Vartotojų veiksmams, kuriuos jie gali atlikti Portale, įskaitant (bet neapsiribojant) registravimąsi Portale, naudojimąsi paieškos galimybėmis, rezervuojant staliukus, ar perkant kitas paslaugas iš maitinimo įstaigų, esančių Portalo administratoriaus partneriais, naršant Portale, skaitant pateikiamą informaciją, komentuojant Portale esančius įrašus bei skelbimus, perkant dovanų kuponus ir kt.
 2. Naudodamasis Portalu, asmuo sutinka su šia Privatumo politika be išlygų. Jei asmuo nesutinka su šia Privatumo politika, jis neturi teisės naudotis Portalu. Vartotojas sutikimą išreiškia registracijos metu, varnele pažymėdamas, kad susipažino bei sutinka su Privatumo politikos sąlygomis.
 3. Vartotojui yra suteikiama galimybė Portale susipažinti su Privatumo politikos sąlygomis bet kuriuo metu – tiek registracijos metu, tiek po jos.
 4. Kiekvienam asmeniui yra suteikiama galimybė naudotis Portalo paslaugomis, neperduodant savo Asmens duomenų, tačiau tokios Portalo paslaugos gali būti ribojamos. Norėdamas pasinaudoti konkrečiomis Portalo paslaugomis arba registruodamasis Portale, Vartotojas pateikia Portalo administratoriui savo asmens duomenis.
 5. Vartotojų pateikiamus Asmens duomenis tvarko Portalo administratorius. Asmeniniai duomenys be Vartotojo sutikimo neperduodami trečiosioms šalims, išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytus atvejus.
 6. Portalo administratorius pasilieka teisę savo nuožiūra, laikantis Lietuvos Respublikos teisės aktų, naudotis sukauptais Asmens duomenimis, siekdamas gerinti Portale teikiamų paslaugų kokybę.

Slapukų naudojimas

 1. Portale yra naudojami Slapukai, padedantys tobulinti Portalo veiklą. Slapukų pagalba Vartotojo poreikiams yra pritaikomas Portalo turinys.
 2. Vartotojas, patvirtindamas Privatumo politikos taisykles, patvirtina sutinkantis su tuo, kad Portalo administratorius rinks informaciją apie Vartotoją, naudodamasis Slapukais. Portalo administratorius patvirtina, kad Slapukai naudojami tik tokiai informacijai, kuri yra susijusi su Portalo naudojimu, rinkti. Duomenys, kuriuos pateikia Slapukai, yra anoniminiai ir neteikia asmeninės informacijos.
 3. Vartotojas gali išjungti Slapukų naudojimą, naudodamasis Naršyklės nustatymais, tačiau Slapukų išjungimo atveju kai kurios Portalo paslaugos gali neveikti.

Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas ir saugojimas

 1. Asmuo, norintis pasinaudoti Portale teikiamomis paslaugomis, turi užsiregistruoti bei pateikti savo asmens duomenis. Registracija ir duomenų pateikimas galimi dviem būdais:
 2. Susikuriant unikalią paskyrą, naudojantis elektroninio pašto adresu bei susikurtu slaptažodžiu;
 3. Prisijungiant, naudojantis trečiojo asmens – Facebook valdoma Vartotojo paskyra.
 4. Vartotojas Paskyroje arba paslaugos užsakymo lange gali, o tam tikrais atvejais – privalo nurodyti papildomus Asmens duomenis, tokius kaip vardas, pavardė, gimimo data, lytis[JD1] , miestas ir kt. Vartotojas bet kuriuo metu gali koreguoti, pildyti ar ištrinti savo Paskyrą su visais joje esančiais duomenimis.
 5. Tiek registruotas, tiek neregistruotas Vartotojas, savo Paskyroje arba užsakymo lange pateikiantis kontaktinę informaciją ir (arba) papildomus Asmens duomenis, sutinka, kad ją galėtų matyti Portalo administratoriaus partneriai.
 6. Naudojantis Paskyra arba užsakant paslaugą Vartotojo pateiktas Įrenginio IP adresas gali būti naudojamas Vartotojo buvimo vietos nustatymui.
 7. Vartotojo Asmens duomenys tvarkomi rankiniu bei automatiniu būdais. Vartotojui nesutinkant, kad jo Asmens duomenys būtų tvarkomi, jis turi teisę nesinaudoti Portalu ir nepateikti Asmens duomenų.
 8. Asmens duomenys tvarkomi, tik esant teisėto tvarkymo kriterijui. Portalo administratorius Asmens duomenis tvarko paslaugų teikimo tikslu, tiesioginės rinkodaros, statistikos, žinomumo skatinimo, naujienlaiškių siuntimo, vidaus administravimo ir kitais šioje Privatumo politikoje bei Portalo administratoriaus vidaus teisės aktuose nurodytais tikslais.
 9. Asmens duomenis Portalo administratorius saugo ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, Vartotojai ir (ar) teisės aktai. Įprastai (jei nenurodyta kitaip) asmens duomenis Portalo administratorius tvarko 10 (dešimt) metų nuo asmens duomenų gavimo. Jei Vartotojas pareiškia prašymą apriboti jo duomenų tvarkymą, ir Portalo administratorius tokį prašymą tenkina, surinktus asmens duomenis Portalo administratorius toliau nebetvarko, išskyrus surinktų duomenų saugojimą Privatumo politikoje nustatytais terminais. Konkretūs Asmens duomenų tvarkymo, įskaitant saugojimą, terminai yra ar gali būti nurodyti Privatumo politikoje ir (ar) Portalo administratoriaus vidaus teisės aktuose.

Asmens duomenys renkami, tvarkomi ir saugomi šiame punkte nurodytais tikslais:

 1. Užtikrinant Vartotojo prieigą prie Paskyros bei galimybę naudotis Portale teikiamomis paslaugomis;
 2. Siekiant užtikrinti nuolatinį Portalo tobulinimą ir vystymą;
 3. Siekiant pasiūlyti specializuotas paslaugas bei tikslinę reklamą;
 4. Bendri duomenys naudojami statistikos analizei apie užsiregistravusius asmenis, jų elgesį, bendrą charakteristiką, Portalo paslaugų efektyvumą ir pan.;
 5. Portale teikiamų Paslaugų užsakymo, pirkimo operacijų inicijavimui bei vykdymui;
 6. Diagnozuojant sutrikimus, Portalo administratorius gali naudoti Vartotojų IP adresus.
 7. Kontaktinė informacija gali būti naudojama, siekiant susisiekti su Vartotoju ir informuoti apie naujienas Portale, susijusias su siūlomomis paslaugomis bei paslaugų teikimo tvarkos pakeitimais.
 8. Tiesioginės rinkodaros tikslais duomenys naudojami tik turint išankstinį Vartotojo sutikimą, išreikštą Portale. Vartotojas savo Paskyroje bet kuriuo metu gali atšaukti duotą sutikimą naudoti jo Asmens duomenis Tiesioginės rinkodaros tikslais.
 9. Vartotojas, norėdamas, jog jo Asmens duomenys nebūtų naudojami Portale, bet kuriuo metu gali ištrinti savo Paskyrą arba kreiptis į Portalo administratorių su prašymu tą Paskyrą panaikinti.
 10. Vartotojui nesilaikant Portalo naudojimosi taisyklių, Portalo administratorius turi teisę bet kada pašalinti Vartotojo Paskyrą.
 11. Portalo administratorius neatsako už Vartotojo Asmens duomenų privatumo užtikrinimą trečiųjų asmenų tinklapiuose, įskaitant atvejus, kai tie tinklapiai pasiekiami, naudojantis Portale esančiomis nuorodomis.
 12. Portalo administratorius neatsako už pateikiamą informaciją apie restoranus. Restorano atstovai radę netikslią informaciją, gali kreiptis į Portalo administratorių dėl informacijos patikslinimo ar pataisymo. Restoranas (Portalo administratoriaus partneris) turi teisę prašyti būti pašalintas iš Portalo.
 13. Portalo administratoriaus žinomumo skatinimo tikslais, Reglamento 6 straipsnio 1 dalies f punkto (teisėto intereso) pagrindu, Portalo administratorius valdo Portalo administratoriaus profilį socialiniame tinkle Facebook, kuriame tvarkomi šie asmens duomenys: Vartotojo profilis ir kita informacija, tokia, kaip Portalo administratoriaus profilio peržiūrėjimo data, komentarai, „Like“, „Follow“ ir pan. paspaudimai. Nepaisant to, kad Portalo administratoriaus profilį socialiniame tinkle yra sukūręs Portalo administratorius, informaciją, kurią Vartotojas pateikia socialiniame tinkle (įskaitant pranešimus, „Like“, „Follow“ ir pan. paspaudimus, bei kitą komunikaciją) ar kuri gaunama Portalo administratoriui apsilankius Portalo administratoriaus profilyje (įskaitant informaciją, gaunamą socialinio tinklo naudojamų slapukų pagalba) ar skaitant Portalo administratoriaus įrašus socialiniame tinkle, kontroliuoja socialinio tinklo valdytojas. Kaip Portalo administratoriaus socialinio tinklo profilio administratorius, Portalo administratorius parenka atitinkamus nustatymus, atsižvelgdamas į savo tikslinę auditoriją ir į veiklos valdymo ir skatinimo tikslus, tačiau socialinio tinklo valdytojas, Portalo administratoriui suteikdamas galimybę sukurti Portalo administratoriaus profilį socialiniame tinkle ir jį administruoti, gali būti apribojęs galimybę keisti tam tikrus, esminius nustatymus. Dėl to Portalo administratorius negali įtakoti, kokią informaciją apie Vartotoją rinks socialinio tinklo valdytojas. Paprastai, socialinio tinklo valdytojas asmens duomenis (net ir tuos, kurie surinkti Portalo administratoriui pasirinkus papildomus nustatymus), tvarko socialinio tinklo valdytojo nustatytais tikslais, remdamasis socialinio tinklo valdytojo privatumo politika. Socialinio tinklo valdytojas renka informaciją, kokio tipo turinį Vartotojas mato, ką veikia socialiniame tinkle, su kokiais asmenimis bendrauja, kaip dažnai ir kiek laiko su jais bendrauja, aktyvumą socialiniame tinkle ir kitą informaciją, įskaitant informaciją apie naudojamą galinį įrenginį. Socialinio tinklo Facebook valdytojo privatumo politika skelbiama adresu https://www.facebook.com/policy.php.

Vartotojų teisės

 1. Kiekvienas Vartotojas turi šias teises:
 2. bet kada susipažinti su savo pateiktais Asmens duomenimis, kreipdamasis į Portalo administratorių;
 3. gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kam teikiami;
 4. reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus;
 5. nesutikti, kad būtų tvarkomi jo Asmens duomenys, išskyrus atvejus, kai šie Asmens duomenys yra tvarkomi dėl teisėto intereso, kurio siekia Portalo administratorius arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami Asmens duomenys, ir jei Vartotojo interesai nėra svarbesni;
 6. kontaktuose nurodytu telefonu ar el. paštu reikalauti, kad pateikti Asmens duomenys būtų sunaikinti;
 7. reikalauti, kad būtų apriboti Asmens duomenų tvarkymo veiksmai;
 8. reikalauti, kad jo paties pateikti Asmens duomenys, jeigu jie tvarkomi jo sutikimo ar sutarties pagrindu, ir jeigu jie tvarkomi automatizuotomis priemonėmis, Portalo administratoriaus būtų persiųsti kitam duomenų valdytojui, jeigu tai yra techniškai įmanoma (duomenų perkeliamumas);
 9. teisę nesutikti, kad būtų taikomas tik automatizuotas duomenų tvarkymas;
 10. teisę nesutikti, kad Asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais;
 11. teisę atšaukti duotus sutikimus dėl duomenų tvarkymo;
 12. teisę dėl Asmens duomenų tvarkymo pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
 13. Kreiptis dėl Vartotojo teisių įgyvendinimo Vartotojas turi teisę žodžiu arba raštu, pateikiant prašymą asmeniškai, paštu ar elektroninėmis priemonėmis. Jeigu dėl Vartotojo teisių įgyvendinimo kreipiamasi žodžiu, ar prašymas pateiktas raštu asmeniškai, Vartotojas turi patvirtinti savo tapatybę, pateikdamas asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. To nepadarius, Vartotojo teisės nėra įgyvendinamos. Jeigu dėl Vartotojo teisių įgyvendinimo kreipiamasi raštu, pateikiant prašymą paštu, tuomet kartu su prašymu turi būti pateikta notaro patvirtinta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Teikiant prašymą elektroninėmis priemonėmis, prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu arba jis turi būti suformuotas elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą.
 14. Prašymas įgyvendinti Vartotojo teises turi būti įskaitomas, asmens pasirašytas, jame turi būti nurodyti Vartotojo vardas, pavardė, adresas ir (ar) kiti kontaktiniai duomenys ryšiui palaikyti ar kuriais pageidaujama gauti atsakymą dėl Vartotojo teisių įgyvendinimo.
 15. Savo teises Vartotojas gali įgyvendinti pats arba per atstovą. Asmens atstovas prašyme turi nurodyti savo vardą, pavardę, adresą ir (ar) kitus kontaktinius duomenis ryšiui palaikyti, kuriais asmens atstovas pageidauja gauti atsakymą, taip pat atstovaujamo asmens vardą, pavardę, bei pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją.
 16. Gavęs prašymą, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos, Portalo administratorius pateiks atsakymą. Jei Vartotojas kreipiasi, nesilaikydamas Privatumo politikoje nustatytos tvarkos, Vartotojas informuojamas apie trūkumus ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo kreipimosi gavimo. Vartotojo prašymas nenagrinėjamas, jei duomenų subjektas neištaiso nurodytų trūkumų ar neinformuoja Portalo administratorių apie priežastis, kodėl nurodyti trūkumai negali būti pašalinti. Esant objektyvioms aplinkybėms, dėl kurių Vartotojas negali pašalinti nurodytų trūkumų, Portalo administratorius jas įvertinęs, gali priimti Vartotojo prašymą ir jį nagrinėti.
 17. Jeigu prašymo nagrinėjimo metu nustatoma, kad Vartotojo teisės yra apribotos Reglamento 23 straipsnio 1 dalyje numatytais pagrindais, Vartotojas apie tai informuojamas.
 18. Informacija pagal Vartotojo prašymą dėl jo teisių įgyvendinimo pateikiama valstybine kalba. Visi veiksmai pagal Vartotojo prašymus įgyvendinti Vartotojo teises atliekami ir informacija teikiama nemokamai.
 19. Portalo administratoriaus veiksmus ar neveikimą įgyvendinant Vartotojo teises Vartotojas turi teisę skųsti pats arba Vartotojo atstovas, taip pat jo įgaliota ne pelno įstaiga, organizacija ar asociacija, atitinkanti Reglamento 80 straipsnio reikalavimus, Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, taip pat kompetentingam teismui.
 20. Prašymą pateikti galite šiais būdais: el. paštu info@meniu.lt, arba atvykus į biurą adresu Ulonų g. 5, Vilnius.

Baigiamosios nuostatos

 1. Naudojantis Portalu, draudžiama pateikti klaidinančią, kitus asmenis įžeidžiančią informaciją, kuri galėtų padaryti tiesioginę arba netiesioginę žalą Portalo administratoriui arba tretiesiems asmenims. Asmenys, pateikiantys žalą keliančią informaciją, prisiima visišką atsakomybę už galimus padarinius, atsirandančius dėl tokios informacijos pateikimo, ir tiesiogiai atsako pagal Lietuvos Respublikos tesiės aktus.
 2. Portalo administratorius neatsako už trečiųjų asmenų Portale pateikiamos informacijos ar reklamos teisingumą ar reklamuojamų prekių bei paslaugų kokybę.
 3. Portalo administratorius nėra atsakingas už Vartotojo prisijungimo duomenų slaptumą, jeigu Vartotojo prisijungimo duomenys tretiesiems asmenims tapo prieinami dėl Vartotojo aplaidumo ar kitų nuo Portalo administratoriaus nepriklausančių aplinkybių.
 4. Portalo administratorius neatsako už galimus padarinius, sukeltus nenugalimos jėgos (force majeure) įtakos, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos teisės aktuose.
 5. Portalo administratorius gali vienašališkai keisti Privatumo politikos nuostatas, tokie pakeitimai įsigalioja po jų paskelbimo Portale. Jei Vartotojas ir toliau naudojasi Portale teikiamomis paslaugomis po Privatumo politikos pakeitimų, laikoma, kad jis sutiko su pakeista Privatumo politika. Nesutikdamas su Privatumo politikos pakeitimais, Vartotojas praranda teisę naudotis Portale teikiamomis paslaugomis.
 6. Portalo administratorius, rinkdamas bei tvarkydamas Asmens duomenis, naudoja įvairias administracines, technines ir fizines saugumo priemones. Portalo administratorius užtikrina, kad prie Asmens duomenų prieigą turi tik įgalioti Portalo administratoriaus darbuotojai.
 7. Privatumo politikos nuostatoms taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Kylantys ginčai sprendžiami derybų keliu, o joms nepavykus – Lietuvos Respublikos teisme pagal Portalo administratoriaus buveinės vietą.