Prekių ženklas – restorano įvaizdžio komponentas

Prekių ženklas – restorano įvaizdžio komponentas

Jis lankytojui, dar net neaplankiusiam pačios maitinimo įstaigos, suteikia išankstinės informacijos, formuoja įmonės įvaizdį.

Pasiaiškinkime, kas yra prekių ženklas, kada ir kaip jam suteikiama teisinė apsauga ir kaip galima sąžiningai naudotis prekių ženklais.

Pagal šiuo metu galiojantį Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymą, prekių ženklas yra „bet koks žymuo, kurio paskirtis – atskirti vieno asmens (fizinio asmens, įmonės, juridinio asmens) prekes ar paslaugas nuo kito asmens prekių arba paslaugų ir kurį galima pavaizduoti grafiškai“.

Ženklai, kuriems juos įregistravus patentų žinyboje suteikiama teisinė apsauga, gali būti sudaryti iš žodžių, raidžių, skaitmenų, piešinių, erdvinių formų, spalvų, spalvų derinio ar šių elementų kompozicijos. Prekių ženklai registruojami dešimčiai metų, kurie skaičiuojami nuo paraiškos registracijai padavimo dienos. Registruoto prekių ženklo savininkas įgyja išimtinę teisę į to ženklo naudojimą ir taip apsisaugo nuo galimo ženklo plagijavimo. Pagal sutartį jis gali leisti savo prekių ženklus naudoti ir kitiems asmenims.

Registruojant prekių ženklą reikia pasirinkti, kokioje veiklos srityje siekiama jį apsaugoti. Pagal tarptautinį prekių ženklų klasifikatorių, kuris galioja ir Lietuvoje, iš viso yra išskirtos 45 prekių ir paslaugų klasės. Maitinimo ir apgyvendinimo paslaugos priskiriamos 43 klasei – šią klasę ir reikia pasirinkti registruojant restoranų ar viešbučių prekių ženklus (iki 2002 metų šios paslaugos buvo priskiriamos 42 klasei, kurioje buvo išvardintos įvairiausių rūšių paslaugos). Ženklą registruoti galima ir keliose prekių ir paslaugų klasėse, tačiau už kiekvieną papildomą klasę skaičiuojami papildomi mokesčiai.

Lietuvos Respublikoje galioja trijų rūšių registruoti prekių ženklai: nacionaliniai (registruojami Lietuvos patentų biure), tarptautinės registracijos pagal Madrido sutarties Protokolą (registruojami Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos tarptautiniame biure, Ženevoje) ir Europos Bendrijos prekių ženklai (registruojami Europos Sąjungos prekių ženklų ir dizaino registracijos biure, esančiame Ispanijos mieste Alikantėje).
2008 metų pradžioje į Lietuvos patentų biuro tinklapį buvo įtraukta apie 1200 registruotų prekių ženklų ir paraiškų ženklų registracijai, kuriose buvo nurodytos 43 klasės paslaugos. Dauguma gerai žinomų užsienio prekių ženklų gali turėti teisinę apsaugą, į Lietuvą išplėstą tarptautinės registracijos būdu, arba kaip Europos Sąjungos prekių ženklas.

Pati paprasčiausia prekių ženklo forma yra standartiniu šriftu, didžiosiomis ar mažosiomis raidėmis parašytas prasminis ar dirbtinis žodis. Įregistravus tokį prekių ženklą, teisinę apsaugą turės tik žodis (pvz., Lietuvoje registruoti žodiniai prekių ženklai: „EUROTEL“, „CONTINENTAL“, „Užupio Picerija“).
Jeigu prekių ženklą registruojantis asmuo jau yra pasirinkęs originalų žodžio šriftą, tuomet paraiškoje pateikiamas žodis originaliu šriftu, kuris prekių ženklui suteikia papildomų skiriamųjų požymių (pvz., prekių ženklai: „Kupeta“, „DUETAS“).
Kombinuotą prekių ženklą sudaro tiek žodinis, tiek grafinis elementai, o jų derinys gali būti spalvotas ar juodai baltas (pvz., juodai balti ženklai: „KAVINĖ Trolis“, „GERO VISKIO BARAS“; spalvoti ženklai: „cafe JAZZ ROCK“, „CSARDA VENGRŲ RESTORANAS“).
Jei prekių ženkle yra įkomponuoti bendriniai žodžiai, patentų biuro eksperto sprendimu jie iškeliami į nesaugomus elementus. Tai reiškia, kad tokius žodžius savo ženkluose gali naudoti ir kiti (prekių ženkle „GERO VISKIO BARAS“ nesaugomi žodžiai yra VISKIO, BARAS).
Kaip prekių ženklą galima įregistruoti originalų šūkį (pvz., „TEISINGIEMS ŽMONĖMS – TEISINGA VIETA“).
Vienas asmuo gali turėti keletą prekių ženklų, kurie skirti bendro pobūdžio reklamai ar atskiriems produktams, paslaugoms pažymėti. Pavyzdžiui, maitinimo įmonių ir restoranų tinklą valdanti firma gali turėti vienus prekių ženklus viešbučiui, kitus restoranui, kavinei, barui, dar kitus gaminamiems gėrimams, konditerijos gaminiams, ar netgi patiekalams.
Tik reikia įsidėmėti, kad teisinė apsauga suteikiama tokiam prekių ženklo vaizdui, koks jis buvo pateiktas registracijai ir yra įklijuotas registracijos liudijime. Bet kokiai naujai spalvinei ar vaizdinei ženklo variacijai, siekiant ją pilnai apsaugoti nuo plagijavimo, turi būti paduodama nauja paraiška.

Registruota patentinė patikėtinė dr. Nijolė Viktorija Mickevičienė
Žurnalo „Restoranų verslas“ Nr. 1/2008 (23) informacija
Prekių ženklų pavyzdžiai yra parinkti iš oficialaus Lietuvos patentų biuro tinklapio

Paskelbk savo straipsnį

Rašyti komentarą

Pasiūlyk restoraną