Pasikeitimai alkoholinių gėrimų ir tabako gaminių prekyboje (papildyta)

Pasikeitimai alkoholinių gėrimų ir tabako gaminių prekyboje (papildyta)

Paskutinėmis praeitų metų dienomis Vyriausybė patvirtino Alkoholio kontrolės įstatymo pataisas. Nuo 2009 m. sausio 1 d. nuo 22 valandos iki 8 valandos prekiauti alkoholiniais gėrimais draudžiama mažmeninės prekybos įmonėse – parduotuvėse, kioskuose, degalinėse ir pan. (išskyrus savivaldybių tarybų ribojamus atvejus). Šis draudimas netaikomas alkoholiniams gėrimams, parduodamiems tarptautinio susisiekimo traukiniuose, laivuose, orlaiviuose, vežančiuose keleivius tarptautiniais maršrutais, neapmuitinamose parduotuvėse ir specialiose prekybos vietose, kuriose alkoholiniai gėrimai parduodami tik iš Lietuvos Respublikos išvykstantiems keleiviams.

Maitinimo įmonėse ir klubuose prekiauti alkoholiniais gėrimais nedraudžiama ir po 22 val.

Taip pat nuo 2009 m. sausio 1 d. uždrausta prekiauti alkoholiniais gėrimais nestacionariose degalinėse, o nuo 2010 m. sausio 1 d. bus draudžiama alkoholiniais gėrimais prekiauti visuose kioskuose.

Priimtose Alkoholio kontrolės įstatymo pataisose įteisintas leidimas masiniuose renginiuose ir mugėse prekiauti tik natūralios fermentacijos alkoholiniais gėrimais, kurių stiprumas neviršija 6 proc.

Alkoholio kontrolės įstatymo pataisose taip pat nustatytos draudimo prekiauti alkoholiniais gėrimais kiekvienų metų rugsėjo 1 d. išimtys. Šis draudimas nebus taikomas restoranams, kavinėms, tarptautinio susisiekimo traukiniams, laivams, orlaiviams. Tačiau kasmet rugsėjo 1 d. prekiauti alkoholiniais gėrimais bus draudžiama parduotuvėse, kioskuose, degalinėse.

Alkoholio kontrolės įstatymo nuostatomis taip pat nustatyta, kad licencijos prekiauti alkoholiniais gėrimais viešbučių kambariuose įrengtuose minibaruose gali būti išduodamos net ir tuo atveju, kai viešbutyje nėra restorano, kavinės ar baro.

Analogiškai atlikti ir Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių bei Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais prekybos ir viešojo maitinimo įmonėse taisyklių pakeitimai.

VTAKT informuoja, kad pasikeitus Alkoholio kontrolės įstatymui, nuo 2009-01-01 draudžiama prekiauti alkoholiniais gėrimais aukštosiose mokyklose ir jų teritorijose. Už šio reikalavimo nesilaikymą įmonės baudžiamos nuo 500 litų iki 2000 litų bauda, o už šio reikalavimo pažeidimą, padarytą pakartotinai per dvejus metus nuo baudos paskyrimo, - nuo 2000 litų iki 5000 litų.

Taip nuo 2009 m. sausio 1 d. prekybos tabako gaminiais vietose ant įrangos, skirtos tabako gaminiams išdėstyti, draudžiama pateikti tabako gaminių prekės ženklus.

Nuorodos:
Alkoholio kontrolės įstatymas >>
Tabako kontrolės įstatymas >>

Meniu.lt informacija

Paskelbk savo straipsnį

Rašyti komentarą

Pasiūlyk restoraną