This website is using cookies. By continuing to use the website you agree to our Cookie Policy. More information about Cookies.

Accept
+ Suggest a Restaurant
News

Svečių namų valdytojų dėmesiui

2012-02-29
Publish your own article

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=419005&p_query=&p_tr2=2

Primename, kad svečių namai, 2011-08-01 įsigaliojus naujai LR turizmo įstatymo redakcijai, iš klasifikuojamų apgyvendinimo įstaigų „dingo“, dėl ko net 45 klasifikuoti svečių namai neteko oficialaus statuso.

Pažymėtina, kad svečių namų klasifikavimo panaikinimas verslui sukelia rinkodaros, paslaugų pristatymo problemas, taip pat papildomus kaštus svečių namų valdytojams. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad ES šalyse egzistuoja svečių namų kategorija ir šios paslaugos yra klasifikuojamos.


LVRA informacija