This website is using cookies. By continuing to use the website you agree to our Cookie Policy. More information about Cookies.

Accept
+ Suggest a Restaurant
News

Informacija viešbučiams dėl pasikeitusio PVM tarifo

2012-01-05
Publish your own article


Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI) informuoja, kad ūkio subjektai, teikiantys viešbučio tipo ir specialaus apgyvendinimo paslaugas, nuo 2012 m. sausio 1 d. turi pradėti perprogramuoti naudojamus kasos aparatus dėl pasikeitusio PVM tarifo (http://www.vmi.lt/lt/index.aspx?itemId=10825519). VMI primena, kad kasos aparatams perprogramuoti pagal galiojančius teisės aktus skirta 10 dienų, šis terminas gali būti pratęsiamas iki 20 dienų (http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=410450).

Viešbučiai kasos aparato kvituose ir kasos aparato dienos ataskaitose gali spausdinti nepakeistą 9 procentų PVM tarifą (galiojusį iki 2011 m. gruodžio 31 d.) ir neperskaičiuotą PVM sumą, tačiau kasos aparato Kasos operacijų žurnaluose (apskaitos registruose) turi įrašyti standartinį 21 procento PVM tarifą ir atitinkamai apskaičiuotą PVM sumą. Šis leidimas galios tol, kol ūkio subjektai, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintu Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašu, perprogramuos kasos aparatus skaičiuoti standartinį 21 procento PVM tarifą.

Informaciją apie kasos aparatus galite gauti paskambinę Mokesčių informacijos centro specialistams telefonu 1882, taip pat informaciją apie mokesčių naujoves savarankiškai galima rasti VMI internetiniame puslapyje www.vmi.lt.

Kiti nuo metų pradžios įsigalioję mokesčių pakeitimai:
http://www.vmi.lt/lt/index.aspx?itemId=10825519

Meniu.lt primena, kad viešbučio tipo ir specialaus apgyvendinimo paslaugoms nuo 2012-01-01 taikomas standartinis 21 procentų PVM tarifas (laikotarpyje nuo 2011-01-01 iki 2011-12-31 šioms paslaugoms buvo taikomas lengvatinis 9 proc. PVM tarifas).

VMI informacija