Šioje svetainėje naudojami slapukai. Naudodamiesi svetaine sutinkate su slapukų naudojimu. Daugiau informacijos apie slapukus..

Supratau
+ Pasiūlyk restoraną
Restoranų naujienos

Valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje pradėta pavaldžių įstaigų administracijos struktūros reorganizacija

2011-02-17
Paskelbk savo straipsnį

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba informuoja, kad nuo š. m. vasario 14 d. pradėta ir iki liepos 1 d. numatoma įgyvendinti Tarnybos ir jai pavaldžių įstaigų administracijos struktūros pertvarka.

Tarnybos reorganizacija pradėta įgyvendinat Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gruodžio 8 d. nutarimo Nr. 1743 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos administracijos struktūros patvirtinimo“ nuostatas ir siekiant modernizuoti Tarnybos valdymo modelį, efektyviau valdyti finansinius bei žmogiškuosius išteklius (centralizuotai organizuoti ir vykdyti viešuosius pirkimus, buhalterinę apskaitą, personalo valdymą, ūkio valdymą ir administravimą). „Kaip rodo kitų valstybinių įstaigų patirtis, panašios administracijos struktūros pertvarkos pasiteisino – įstaigų veikla tapo lengviau ir skaidriau organizuojama, padidėjo visų teritorinių padalinių vadovų atsakomybė, sumažėjo biurokratinis administravimo aparatas. Šito tikimės įgyvendindami ir mūsų Tarnybos sistemos reorganizaciją“ – sakė Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktorius dr. Jonas Milius.

Dabartinę Tarnybos struktūrą sudaro: administracija (direktorius ir 4 direktoriaus pavaduotojai) ir 10 skyrių. Tarnybai pavaldi 51 įstaiga (apskričių, miestų ir rajonų valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Maisto ir veterinarijos vidaus audito tarnyba ir Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas). Į teritorinių tarnybų administracijos struktūrą šiuo metu inkorporuoti 12 Europos Sąjungos pasienio veterinarijos postų (skyrių) ir 2 vietiniai pasienio veterinarijos postai (skyriai). Po reorganizacijos, vietoj šiuo metu Tarnybai pavaldžios 51 biudžetinės įstaigos, liks tik 1 Tarnybai pavaldi biudžetinė įstaiga – Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas. Tarnybos struktūrą sudarys: vadovybė (direktorius ir 4 direktoriaus pavaduotojai), 11 skyrių ir Maisto ir veterinarinės kontrolės poskyris; 13 pasienio veterinarijos postų (skyrių) ir 51 teritorinės tarnybos (skyriai).

„Reorganizuojamos Tarnybai pavaldžios 50 biudžetinių įstaigų, kaip juridiniai asmenys po reorganizavimo baigs savo veiklą, – jos taps Tarnybos administracijos padaliniais. Šie padaliniai veiks teritoriniu principu 51 šalies administraciniame vienete ir vykdys analogiškas valstybinės kontrolės maisto, veterinarijos, vartotojų teisių apsaugos maisto ir su juo susijusių paslaugų teikimo srityse funkcijas. Tuo tarpu visi finansiniai, personalo ir ūkiniai klausimai bus tvarkomi centralizuotai. Šiuo metu visos Tarnybai pavaldžios įstaigos turi gan nemažas administracijas, pavyzdžiui nedidelėje rajono teritorinėje tarnyboje, kurioje dirba viso labo 8 inspektoriai, šiuo metu yra ne tik vadovas, bet ir buhalteris, ūkio srities specialistai, kitas aptarnaujantis personalas.
Manau, kad toks valdymo modelis nėra pakankamai efektyvus. Svarbu pabrėžti, kad siekiame optimizuoti įstaigos struktūrą mažindami administravimui reikalingus išteklius. Tačiau tikrai neplanuojame ir nemažinsime inspektorių, t. y. darbuotojų tiesiogiai atsakingų už valstybinės kontrolės vykdymą, skaičiaus. Dėl vidinių pertvarkų Tarnybos veiklos efektyvumas neturi nukentėti, atvirkščiai – didės kiekvieno darbuotojo asmeninė atsakomybė už veiklos rezultatus, nebeliks gausybės „tarpininkų“ tarp paprasto inspektoriaus ir tarnybos vadovų“, pabrėžė Tarnybos direktorius.

Įvertinus tai, kad kai kuriuose šalies regionuose yra viena kitos veiklą galinčių dubliuoti miesto ir apskričių teritorinių tarnybų, nutarta po reorganizacijos jas sujungti, paliekant vieną stiprų ir efektyviai veikiantį tarnybos administracijos padalinį atitinkamam regionui. „Pavyzdžiui vietoj Vilniaus miesto ir Vilniaus apskrities valstybinių maisto ir veterinarijos tarnybų, šiuo metu veikiančių kaip 2 atskiros biudžetinės įstaigos, kuriama viena Vilniaus valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (skyrius), kuri perims visas abiejų reorganizuojamų tarnybų funkcijas ir įsipareigojimus. Svarbu pabrėžti, kad išsamūs reorganizavimo sąlygų aprašai paskelbti 2011-02-14 dienraštyje „Lietuvos žinios“ ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos interneto svetainėje (adresu http://vmvt.lt ). Su Reorganizavimo sąlygų aprašais ir dokumentais taip pat galima susipažinti Valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje“ – komentavo Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Teisės ir personalo skyriaus vedėja Lina Gužienė.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba informuoja, kad pastaruoju metu viešojoje erdvėje pasirodę pranešimai apie planus Tarnybos teritoriniuose padaliniuose mažinti etatų skaičių ir „nepaisant apskričių dydžio, skyriuose panaikinti po penkis etatus“, o taip pat teiginiai, kad „ruošiamasi sukurti direktoriaus pavaduotojo etatą“ neatitinka tikrovės.


VMVT informacija

2011-02-15