Šioje svetainėje naudojami slapukai. Naudodamiesi svetaine sutinkate su slapukų naudojimu. Daugiau informacijos apie slapukus..

Supratau
+ Pasiūlyk restoraną
Restoranų naujienos

Dėl Alkoholio kontrolės įstatymo pažeidimų prarasta licencija

2009-09-09
Paskelbk savo straipsnį

Valstybinė tabako ir alkoholio kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Tarnyba) 2008 m. gegužės 29 d. nutarimu Nr. 3K08/124 taikė ekonomines sankcijas – skyrė 5000 Lt baudą UAB „Kvadro Vilnius“ už Alkoholio kontrolės įstatymo 17 str. 1 d. 2 p., 17 str. 2 d. 2 p. pažeidimus. Tarnybos darbuotojai 2008-05-08 tikrinimo metu bendrovei priklausančiame bare „Pas Rudolfą“, esančiame Gedimino pr. 46-2, Vilnius, rado, kad jame parduodama ir laikoma „Lietuviška degtinė originali“, 0,5 ltr., 40 % alk. tūrio, kuriai patikrinimo metu nebuvo pateikti juridinę galią turintys įsigijimo arba gabenimo dokumentai. Taip pat, minėtame restorano bare pirmame aukšte, Gedimino pr. 46-2, Vilnius, rastas parduodamas ir laikomas alus (90 litrų), neturint juridinę galią turinčių privalomų tų gėrimų įsigijimo arba gabenimo dokumentų.

UAB „Kvadro Vilnius“ apskundus Tarnybos priimtą nutarimą, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2009 m. rugpjūči o 17 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A-261-911/2009 patvirtino Tarnybos nustatytas aplinkybes, kad UAB „Kvadro Vilnius“ pateiktoje sąskaitoje faktūroje nėra nei įrašo apie alkoholinių gėrimų atitiktį, nei pateiktas alkoholinių gėrimų atitiktį patvirtinantis dokumentas, dėl ko neįmanoma nustatyti minėtame dokumente nurodyto ir faktiškai rasto alkoholinio gėrimo „Lietuviška originali“ tapatumo. Teismas taip pat nustatė, kad iš UAB „Kvadro Vilnius“ pateiktų dokumentų taip pat negalima nustatyti, kokiose talpose alus buvo, nes nėra nurodytas alaus talpų tūris, kokio stiprumo ir kokios partijos ženklo alus buvo gabentas. Todėl šių dokumentų taip pat negalima susieti su tikrinimo metu rastu konkrečiu alumi. Teismas taip pat byloje nenustatė įrodymų patvirtinančių UAB „Kvadro Vilnius“ teiginius, kad tikrinimo metu rastas alus iš Čekijos pirmiausia buvo atgabentas į didmeninės prekybos sandėlį Arimų gatvėje ir iš jo paskirstytas į mažmeninės prekybos vietą Gedimino prospekte.

2007-10-18 Tarnyba, patikrinusi UAB „Kvadro Vilnius“ priklausantį didmeninės prekybos sandėlį nustatė, kad sandėlyje parduodami ir laikomi alkoholiniai gėrimai (96 buteliai ir 6 trisdešimties litrų statinės alaus), kurių ženklinimas neatitinka Lietuvos Respublikoje galiojančių reikalavimų (nėra lietuviško prekių aprašymo) ir kuriems patikrinimo metu nebuvo pateikti juridinę galią turintys įsigijimo arba gabenimo dokumentai.

2008-02-15 Vilniaus apygardos administracinis teismas administracinėje byloje Nr. I-1806-602/2008 sprendimu atmetė UAB „Kvadro Vilnius“ skundą dėl Tarnybos priimto nutarimo. Teismo sprendimas įsiteisėjo 2009-01-13 Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui administracinėje byloje Nr. A143-58/2009 nutartimi išnagrinėjus bylą apeliacine tvarka. Tarnyba dėl neginčijama teismo nutartimi nustatytu Alkoholio kontrolės įstatymo 17 str. 1 d. 6 p., 2 d. 5 p., 17 str. 1 d. 2 p., 2 d. 2 p. pažeidimų direktoriaus įsakymu panaikino UAB „Kvad ro Vilnius“ išduotą licenciją verstis didmenine prekyba alkoholiniais gėrimais. UAB „Kvadro Vilnius“ minėtą direktoriaus įsakymą apskundė teismui. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2009-08-27 sprendimu administracinėje byloje Nr. I-1097-602/2009 Tarnybos priimtą įsakymą paliko galioti ir konstatavo, kad už UAB „Kvadro Vilnius“ nustatytus Alkoholio kontrolės įstatymo pažeidimus įstatymo 34 str. 17 d. yra imperatyviai nustatyta griežta sankcija – licencijos verstis didmenine prekyba alkoholio produktais galiojimo panaikinimas ir naujos licencijos neišdavimas penkerius metus nuo licencijos galiojimo panaikinimo dienos. Įstatymų leidėjo nurodytas reglamentavimas, nepaliekantis kompetentingai institucijai alternatyvos dėl galimybės nepanaikinti licenciją patvirtina, kad ši nuostata įtvirtinta dėl įstatymo ypatingai griežtai vertinamų pažeidimų. Atsižvelgdamas į pažeidimo padarymo mastą, teismas padarė išvadą, kad licencijos panaikinimo netaikymas šiuo atveju būtų nesuder inamas su įstatymo tikslais. Šis Teismo sprendimas gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

VTAKT informacija