Respublikinis mitybos centras (RMC)

Kas yra ir ką veikia Respublikinis mitybos centras?

 

Respublikinis mitybos centras yra 1990 m. įkurta tarptautiniu mastu pripažįstama kompetentinga Sveikatos apsaugos ministerijai pavaldi visuomenės sveikatos priežiūros sistemos maisto saugos ir gyventojų mitybos priežiūros institucija, turinti plačius profesinius ryšius su daugelio pasaulio šalių atitinkamo profilio įstaigomis, dalyvaujanti daugelio tarptautinių maisto saugos priežiūros institucijų darbe. Jame dirba aukščiausios kvalifikacijos mitybos mokslo, mokymo ir praktikos specialistai, iš jų dalis – aukščiausios kategorijos specialistai ir mokslo daktarai.

Pagrindinė Respublikinio mitybos centro funkcija – rengti maisto ir mitybos teisės aktų projektus šiose žemiau išvardytose įstaigos kompetencijos srityse:

1.                       maisto sauga, pesticidai ir kiti teršalai maiste;

2.                       geriamojo vandens kokybė;

3.                       nauji ir genetiškai modifikuoti maisto produktai;

4.                       kontaktuojančios su maistu medžiagos;

5.                       maisto priedai;

6.                       specialiosios paskirties maisto produktai;

7.                       maisto higiena;

8.                       gyventojų mityba ir maisto kilmės sergamumas;

9.                       tabako gaminių sauga.

 

Respublikinis mitybos centras vykdo ir kitas svarbias funkcijas:

1)    atlieka pagrindinį vaidmenį formuojant su maisto sauga, jo sveikumu ir gyventojų mityba susijusią šalies politiką;

2)    užtikrina maisto teisės aktų suderinimą su Europos Sąjungos teise bei kitais tarptautiniais dokumentais. Įgyvendina Europos Sąjungos reikalavimus dėl maisto produktų saugos ir jos priežiūros;

3)    metodiškai vadovauja visuomenės sveikatos centrų darbui maisto saugos ir gyventojų mitybos priežiūros srityje, dalyvauja maisto kilmės susirgimų prevencijoje bei šalinant žalingus mitybinius veiksnius;

4)    rengia valstybines mokslines bei praktines maisto tyrimų, saugos ir mitybos gerinimo programas;

5)    organizuoja ir vykdo maisto taršos ir gyventojų mitybos monitoringą, teikia pasiūlymus maisto saugai ir gyventojų mitybai gerinti. Atlieka maisto kilmės gyventojų sergamumo tyrimus;

6)    rengia maisto gamintojų, maisto kontrolės specialistų bei studentų mokymo bei kvalifikacijos kėlimo kursus;

7)    rengia rekomendacijas maisto pramonės įmonėms, diegiant jose geros higienos praktikos taisyklių reikalavimus, rizikos veiksnių analizės ir svarbių valdymo taškų (RVASVT) sistemas;

8)   konsultuoja maisto įmones ir gyventojus maisto saugos ir sveikos mitybos klausimais.

 

Respublikinis mitybos centras
Kalvarijų g. 153, Vilnius
Tel. (5) 2778919
Faks. (5) 2404362
El.p. rmc@rmc.lt
www.rmc.lt

Paskelbk savo straipsnį

Rašyti komentarą

Pasiūlyk restoraną