Neatitinkantys reikalavimų mėsos ir kulinarijos cechai bus uždaryti

Neatitinkantys reikalavimų mėsos ir kulinarijos cechai bus uždaryti

Šių metų sausio 7 dieną Valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje (VMVT) vyko susitikimas su Prekybos įmonių asociacijos vykdančiuoju direktoriumi Mariumi Busilu ir didžiųjų prekybos centrų – UAB „Rimi Lietuva“, UAB „Palink“, UAB „Maxima LT“ ir UAB „Norfos mažmena“ kokybės vadovais dėl šiuose centruose veikiančių kulinarijos cechų.

Susitikime dalyvavo VMVT direktorius Kazimieras Lukauskas, jo pavaduotojai Zenonas Stanevičius ir Artūras Bagotyrius, VMVT skyrių vedėjai, Žemės ūkio ministerijos Kokybės politikos departamento direktorius Saulius Jasius.

„Su prekybos centrais šiais metais ir toliau bendradarbiausime, svarstysime problemas, ieškosime racionalių sprendimų. VMVT kaip kontroliuojanti institucija turi atsižvelgti ne tik į vartotojų, bet ir į gamintojų bei prekybininkų interesus. Didieji prekybos centrai didina investicijas į maisto saugos gerinimo priemones, praėjusiais metais pažeidimų juose buvo nustatyta mažiau. VMVT savo ruožtu mažina apribojimus ir formalumus, tobulina tikrinimo technologijas. Nors nusiskundimų dėl prekybos centruose parduodamų kulinarijos gaminių praėjusiais metais ženkliai sumažėjo, tačiau neatitinkantys reikalavimų laikinieji mėsos ir kulinarijos cechai bus artimiausiu laiku uždaryti. Privalome laikytis Europos šalių nuostatos – atskirti gamybą nuo realizavimo. Bendromis mūsų ir prekybininkų pastangomis reikėtų siekti, kad prioritetai būtų suteikiami lietuviškiems maisto produktams, o ne abejotinos kokybės užsienietiškiems“, – sakė VMVT direktorius Kazimieras Lukauskas.

Susitikimo metu svarstytos didžiuosiuose prekybos centruose veikiančių mėsos ir kulinarijos cechų aktualijos. VMVT direktoriaus pavaduotojas Zenonas Stanevičius pateikė susirinkusiems duomenis apie 2008 m. vykdytos valstybinės kontrolės rezultatus. Pasak Z. Stanevičiaus, pagrindiniai pažeidimai mėsos cechuose buvo klaidingas mėsos ženklinimas, neužtikrintas atsekamumas, smulkintos mėsos laikymo sąlygų nesilaikymas bei neatsakingai pildomi produktų gavimo ir gamybos apskaitos žurnalai. Kulinarijos cechuose dažniausiai buvo neužtikrinta tinkamumo vartoti terminų kontrolė, nesilaikoma temperatūros režimų, maišomos kelios gaminių partijos, taip pat nustatyti produktų ženklinimo ir atsekamumo pažeidimai bei cheminės taršos atvejai. Z. Stanevičius akcentavo, kad nors vartojimas praėjusiais metais augo, vartotojų skundų dėl nekokybiškų kulinarijos gaminių, lyginant su 2007 m., sumažėjo apie 50 procentų.

Prekybos centrų atstovai pažymėjo, kad prekybininkai pagal galimybes sprendžia mėsos ir kulinarijos cechų klausimus. Dalies laikinai veikusių cechų veikla nutraukta, kituose sumažintos gamybos apimtys. Atsižvelgus į VMVT rekomendacijas, sustabdytas kulinarijos gaminių išvežimas į kitus prekybos objektus.

UAB „Rimi“ kokybės vadovas Vaidas Kukarėnas informavo, kad „Rimi“ yra parengtas ir suderintas projektas naujo centralizuoto kulinarijos cecho statybai. Taip pat įsteigta nauja centrinės virtuvės kokybės vadovo pareigybė. Pagerinta atsekamumo kontrolė, dažniau nei numatyta reikalavimuose, tikrinama mėsinių ir kulinarijos cechų darbuotojų sveikata. V. Kukarėnas pasidžiaugė, kad dėl gerai veikiančios savikontrolės sistemos ir papildomų priemonių įgyvendinimo, praėjusiais metais nepasitvirtino nei vienas vartotojo skundas.

UAB „Palink“ kokybės vadovas Saulius Grinius paaiškino, kad pradėtos centrinio kulinarijos cecho statybos, kurios turėjo būti baigtos šiais metais, tačiau pasikeitus prekybos tinklo savininkams, atsirado papildomų koregavimų. S. Grinius pripažino, kad 7 veikiantys cechai neatitinka reikalavimų ir prašė pratęsti leidimą jų veiklai, tačiau kol kas jo negavo. Kokybės vadovo teigimu, mažų cechų veikla sustabdyta. Iš mėsinių į prekybos sales produkcija pateikiama sufasuota. Jis pabrėžė, kad UAB „Palink“ stengiasi pirkti kuo daugiau Lietuvos ūkiuose išaugintos ar pagamintos produkcijos, ir tai šiame tinkle sudaro apie 50 %.

UAB „Norfos mažmena“ vadybininkas Eimantas Maziukas pažymėjo, kad planuojama išplėsti kulinarijos cechą Rokiškyje. Pasak vadybininko, „Norfos“ prekybos tinklas pernai metais buvo paskelbęs iniciatyvą pirkti tik lietuviškus produktus, tačiau negalėjo įgyvendinti, nes tiekėjai neįstengė jų tinklo pakankamai aprūpinti tokiais produktais.

UAB „Maxima“ kokybės direktorė Deimantė Mitkuvienė informavo, kad nauji cechai nebus statomi, nors projektas ir parengtas. Pasak D. Mitkuvienės, kulinarijos cechuose pagaminta produkcija į kitus padalinius išvežama nebus. Direktorės teigimu, sukurtas specialus kokybės padalinys, kuris kontroliuos ne tik „Maximos“ tinkle esančius cechus, bet ir tiekėjų bei gamintojų produktų kokybę.

VMVT direktorius K. Lukauskas pritarė šiai iniciatyvai ir rekomendavo ieškoti galimybių tikrinti ne tik Lietuvos, bet ir užsienio gamintojų bei tiekėjų pateikiamos produkcijos kokybę.

Pasitarimo metu nutarta, kad per šių metų sausio mėnesį VMVT patikrins kaip laikomasi teisės aktų reikalavimų prekybos centruose veikiančiose mėsinėse ir kulinarijos cechuose. Nepašalinus nustatytų trūkumų ir pažeidimų, nuo vasario 1 d. šių cechų veikla bus sustabdyta.

VMVT informacija

Paskelbk savo straipsnį

Rašyti komentarą

Pasiūlyk restoraną