Šioje svetainėje naudojami slapukai. Naudodamiesi svetaine sutinkate su slapukų naudojimu. Daugiau informacijos apie slapukus..

Supratau
+ Pasiūlyk restoraną
Restoranų naujienos

Dioksinų krizė Vokietijoje. Apibendrinta informacija

2011-01-25
Paskelbk savo straipsnį
Situacija Vokietijoje

Atsakingų Vokietijos institucijų duomenimis, 2010 m. lapkričio 11 d. - gruodžio 16 d. biodyzelino gamintojas „PETROTEC“ (Emdenas, Vokietija) riebalų gamintojui „Harles und Jentzsch“, (Uetersen, Vokietija), tarpininkaujant Olandijos kompanijai „OLIVET“, pardavė 7 nesaugių riebiųjų rūgščių siuntas.

Dioksino skandalas prasidėjo, nustačius, kad techniniams tikslams skirti riebalai (biodyzelino gamybai) buvo sumaišyti su 526 t augalinės kilmės riebalų, iš kurių pagaminta 3000 t potencialiai pavojingų pašarų, skirtų vištoms dedeklėms, broileriams, galvijams ir kiaulėms šerti. Užterštus riebalus, kaip žaliavą pašarų gamybai, gavo 9 pašarus gaminančios įmonės Vokietijoje, kurios, pagamintus pašarus pardavė 25 kitoms pašarų įmonėms. Tiriant incidentą Vokietijos kompetentingos institucijos iš visų šių įmonių paėmė mėginius dioksinui nustatyti.

Skubių parnešimų apie nesaugų maistą ir pašarus sistema RASFF 2010 m. gruodžio 27 d. Vokietijos atsakingos institucijos išplatino pirmąją informaciją apie nustatytą didžiausią leistiną koncentraciją viršijantį dioksino kiekį pašaruose.

Išplitimas

Potencialiai dioksinu užterštus pašarus gavo daugiau kaip 1000 Vokietijos fermų. Kaip informavo Vokietijos kompetentingos institucijos, visi ūkiai buvo nedelsiant identifikuoti ir sustabdytas jų produkcijos realizavimas. Iš visų susijusių ūkių paimti paukštienos, kiaušinių ir kiaulienos laboratoriniai tyrimai parodė, kad dioksino kiekis kai kuriuose produktuose didžiausias leistinas normas viršijo net iki 4 kartų.

Atsižvelgiant į tyrimų rezultatus, iš rinkos Vokietijoje buvo surinkti visi galimai dioksinu užteršti kiaušiniai. Kita produkcija (kiauliena ir paukštiena) iš rinkos surenkama nebuvo.

Vokietijos inspektoriai išsiaiškino, kad 136000 vnt. potencialiai nesaugių kiaušinių buvo išvežta į Olandiją, dalis šių kiaušinių perparduota Jungtinės Karalystės įmonėms. Į jokią kitą ES ar trečiąją šalį galimai užteršta produkcija nepateko.

Kaip vėliau informavo Olandijos atsakingos institucijos, visus jų šalyje sulaikytus kiaušinius buvo leista realizuoti, po to kai laboratoriniais tyrimais taršos dioksinu nebuvo nustatyta.

Tęsiant tyrimą Vokietijoje, nustatyta, kad nesaugių pašarų vis tik buvo parduota vienos Vokietijos kompanijos dukterinėms įmonėms, veislinių vištų paukštynams Danijoje ir Prancūzijoje. Šių šalių pareigūnams ištyrus minėtus pašarus ir nustačius, kad dioksino kiekis juose neviršijo leistinų normų, visi apribojimai minėtiems Danijos ir Prancūzijos paukštynams panaikinti.

Vokietijos atsakingos institucijos 2010 m. sausio 14 d. Skubių parnešimų apie nesaugų maistą ir pašarus sistema RASFF išplatino papildomą informaciją, kad iš vienos kiaulių fermos, kurioje buvo naudojami dioksinu užteršti pašarai, iki jos uždarymo buvo paskerstos 179 kiaulės, iš jų 35 kiaulių skerdena buvo parduota 2 įmonėms Čekijoje ir 1 įmonei Lenkijoje.

Oficialiais Vokietijos atsakingų institucijų duomenimis, šiuo metu apribojimai vis dar taikomi 673 Vokietijos ūkiams, penkiose Vokietijos žemėse, bet būtina pabrėžti, kad tyrimo eigoje šie skaičiai nuolat koreguojami. Apribojimai panaikinami kiekvienam ūkiui individualiai ir tik tada, kai išsamiais laboratoriniais tyrimais išsiaiškinama, kad ūkio produkcija yra saugi.

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) veiksmai

VMVT, reaguodama į pirmą pasirodžiusią informaciją apie dioksino skandalą Vokietijoje, pradėjo skubų tyrimą, išsiaiškinti ar nesaugių pašarų nebuvo įvežta į Lietuvą. Nedelsiant atlikti patikrinimai, apklausti visi Lietuvos didieji paukščių ir kiaulių ūkių laikytojai ar neįsivežė pašarų iš Vokietijos gamintojų, įtrauktų į šį skandalą. Nustatyta, kad nuo 2010 m. spalio mėn. pašarų į Lietuvą iš Vokietijos įvežta nebuvo.

Papildomai buvo kreiptasi į Europos Komisiją ir Vokietijos kompetentingą instituciją prašant pateikti oficialią informaciją apie nesaugių pašarų ir galimai užterštų maisto produktų išplatinimą ES valstybėse. Vokietijos atsakingos institucijos oficialiai patvirtino, kad jų duomenimis tokios produkcijos į Lietuvą išvežta nebuvo.

Atsižvelgiant į tai, kad galima dioksino taršos pašaruose Vokietijoje priežastis – pašarų gamybai ir gyvūnų šėrimui naudotos riebiųjų rūgščių atliekos, gautos gaminant biodyzelinį kurą, VMVT organizavo tikslinius biokuro gamybos įmonių patikrinimus. Patikrinus gamybos procesus ir išanalizavus rapsų išspaudų gamybos technologijų aprašymus, nustatyta, kad Lietuvos biokuro gamybos įmonių gaminamose rapsų išspaudose dioksino susidarymo galimybės praktiškai nėra .

Pasinaudodama informacinė sistema, kaupiančia informaciją apie kiekvieną į Lietuvą iš kitų ES šalių įvežamos produkcijos siuntą, bei taikytas kontrolės priemones, VMVT nuo 2011 m. sausio10 d. sustiprino iš Vokietijos įvežamos jautienos, kiaulienos, paukštienos ir kiaušinių kontrolę. Naudoti gamyboje ar parduoti iš Vokietijos įvežtą produkciją leidžiama tik pateikus oficialų laboratorinių tyrimų dioksino atžvilgiu protokolą arba Vokietijos kompetentingos institucijos patvirtinimą, kad siunčiama produkcija yra saugi.

Skubių parnešimų apie nesaugų maistą ir pašarus sistema RASFF 2011 m. sausio 14 d. gavus informacijos, kad dalis galimai nesaugios kiaulienos pateko į Lenkijos ir Čekijos įmones, nedelsiant patikrinta ar į Lietuvą neįvežta šių įmonių produkcijos. Nustatyta, kad iš nurodytų Lenkijos ir Čekijos įmonių į Lietuvą produkcijos neįvežta.

Griežtos prevencinės kontrolės priemonės taikomos visiems vokiškos kilmės gyvūniniams produktams įvežamiems į Lietuvą iš Vokietijos iš kitų ES šalių.

VMVT atidžiai stebi situacijos tyrimo eigą Vokietijoje, analizuoja iš visų ES šalių gaunamą informaciją Skubių parnešimų apie nesaugų maistą ir pašarus sistema RASFF ir yra pasiruošusi taikyti visas būtinas priemones, tam, kad apsaugotų mūsų šalies rinką nuo galimai nesaugių produktų.


VMVT informacija
2011-01-21