Šioje svetainėje naudojami slapukai. Naudodamiesi svetaine sutinkate su slapukų naudojimu. Daugiau informacijos apie slapukus..

Supratau
+ Pasiūlyk restoraną
Restoranų naujienos

Dėl viešojo maitinimo įmonėse vykdomos pagamintų patiekalų išvežiojimo paslaugos išaiškinimo

2010-11-22
Paskelbk savo straipsnį

Atsižvelgusi į tai, kad vis daugiau maisto tvarkymo subjektų (įmonių ir fizinių asmenų, turinčių verslo liudijimą tvarkyti maistą), verčiasi pagamintu maisto patiekalų išvežiojimu, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (toliau – VMVT) pateikia šios paslaugos valstybinės kontrolės išaiškinimą.

Visų pirma, jeigu viešojo maitinimo įmonė papildomai verčiasi pagamintų patiekalų išvežiojimu, teritorinės VMVT turi išduoti maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą. Jo skiltyje „leidžiamos papildomos ekonominės veiklos rūšys (gaminamos ar realizuojamos produkcijos grupių asortimentas)“ kaip papildoma veikla turi būti įrašyta „maisto tiekėjų pagal sutartį veikla“. Ši veikla atitinka Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus (EVRK) kodą - 56.29 (pagaminto valgio tiekimas: paruošto pagrindiniame maisto bloke, bet vartojamo kitoje vietoje). Į šią grupę taip pat įtraukiamas maisto (patiekalų) tiekimas pobūviams, (pagaminto) maisto (patiekalų) išvežiojimas pagal individualius užsakymus, jei šią paslaugą viešojo maitinimo įmonė teikia nuolat, nenutrūkstamai.

Teritorinė VMVT, gavusi viešojo maitinimo įmonės prašymą gauti maisto tvarkymo subjektų patvirtinimo pažymėjimą, atlieka šiuos procedūrinius įvertinimo veiksmus:

1. Įvertina, ar viešojo maitinimo įmonei higienos būklė atitinka teisės aktų reikalavimus. Banketų aptarnavimo paslauga leidžiama tik įmonėms, įdiegusioms RVASVT principais pagrįstą savikontrolės sistemą.

2. Patikrina, ar viešojo maitinimo įmonėje pobūviui gaminamos produkcijos grupinis asortimentas (meniu) yra suderintas su teritorine VMVT (siūloma suderinti), ar sąraše karštuoju metų laiku (gegužės - rugsėjo mėnesiais) nėra padidintos rizikos maisto produktų, kurių šiuo periodu rekomenduojama negaminti: pvz.: paruoštų vartoti salotų su majonezu, smulkinta mėsa, užpiltinių, maltų mėsos, žuvų patiekalų, farširuotų gaminių, plikytų kremų. Kiekvieno pobūvio meniu papildomai rekomenduojama derinti tarp gamintojo ir užsakovo.

3. Patikrina, ar viešojo maitinimo įmonėje planuojamo didžiausio apkrovimo metu (pvz., pobūviui užsakyta X porcijų) nebus viršijamos įmonei įprastos ar leistinos gamybos apimtys, ar nesusidaro „ekstremalios sąlygos". Taip pat turi būti tikrinama, ar įmonėje nedirbama neįprastu krūviu, t.y. ar į gamybą nėra įtraukiamas didesnis darbuotojų skaičius, ar derinamas įprastinis darbo grafikas su poreikiais pasirengti pobūviui, ar pobūviams patiekalai negaminami nakties metu ar keliomis pamainomis, samdant pagalbinius darbuotojus, ar įmonės vadovo įsakymu į darbą papildomai kviečiami darbuotojai, ar jų veiklą kontroliuoja atsakingasis darbuotojas, ar paskirta plovėja transportavimo tarai, priemonėms, pobūviams skirtiems indams plauti ir pan.

4. Patikrina, ar pakanka įrenginių per trumpą laiko tarpą pagamintiems dideliems įvairių grupių maisto patiekalų kiekiams laikyti pagal higienos reikalavimus (iki išvežimo), t.y. stalų, lentynų, indų, šaldymo įrenginių ir pan. Svarbu atkreipti dėmesį, kaip laikomi nestandartinių gabaritų patiekalai (pvz.: kelių aukštų tortai, kelių metrų ilgio žuvų patiekalai), nes tokie gaminiai dažnai netelpa į šaldytuvus. Be to, būtina įvertinti, ar racionaliai panaudojami esami įrenginiai, pajėgumai.

5. Išsiaiškina, ar pobūviui skirti šaltieji patiekalai laikomi pagal prekinės kaimynystės principus šaldymo įrenginiuose, ar pakankamai yra šaldymo įrenginių.

6. Patikrina, ar viešojo maitinimo įmonėje pakanka pakavimo medžiagų, pakavimo inventoriaus, indų, kurie skirti patiekalų pakavimui: vienkartinių indų, daugkartinio naudojimo indų, talpyklų, konteinerių, marmitų, termosų ir kt., skirtų karštų patiekalų nuvežimui.

7. Patikrina, ar visos patiekalų pakavimo medžiagos yra tinkamos naudoti, saugios, atitinka teisės aktų reikalavimus.

8. Įvertina, ar viešojo maitinimo įmonėje pildomi privalomieji pagamintų ir paruoštų išvežti patiekalų gaminimo ir laikymo kontrolės įrašai (šaldymo ar kaitinimo temperatūrų kontrolė).

9. Patikrina, ar banketų aptarnavimui skiriama pakankamai transportuojamų šaldytuvų, juose banketams skirtas paruoštas maistas laikomas pagal teisės aktų reikalavimus. Tikrinama, ar tinkamai registruojami įrašai, nurodantys patiekalų serviravimo pradžią, patiekalų laikymo sąlygas.

10. Patikrina, ar maisto atliekos, nešvarūs indai, inventorius tinkamai surenkami į atitinkamus konteinerius, ar maisto patiekalai ir atliekos, nešvari tara netransportuojami tuo pačiu metu ta pačia transporto priemone, kaip ir maistas.

11. Patikrina, ar įmonėje kontroliuojamas laikas nuo patiekalų pristatymo iki pateikimo galutiniam vartotojui (laikant aplinkos temperatūroje). Rekomenduojama, kad šis terminas neviršytų 2 valandų, o transportavimo laikas - 30- 45 min.

13. Viešojo maitinimo įmonė, teikianti paruoštų patiekalų išvežiojimo paslaugą, turi padaryti atitinkamus papildymus, pakeitimus įmonės savikontrolės sistemoje: RVASVT sistemoje ar GHP taisyklėse. Šios įmonės privalo registruoti pagamintų patiekalų transportavimo veiklą atskiruose kontrolės lapuose/įrašuose arba įmonės kontroliniuose žurnaluose, kad VMVT pareigūnai galėtų vykdyti atsekamumo procedūrą. Jeigu būtina, reikia numatyti papildomas technologinio proceso srauto diagramas ir SVT nustatymo procedūras.

Taip pat atkreipiame maitinimo įmonių vadovų dėmesį, kad kontroliuojant, kaip viešojo maitinimo įmonės teikia pagamintų patiekalų išvežiojimo paslaugą, būtina vadovautis šiais teisės aktais ir norminiais dokumentais:

VMVT direktoriaus 2008 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. B1-527 „Dėl maisto tvarkymo subjektu patvirtinimo ir registravimo reikalavimų patvirtinimo“ (Žin., 2008, 123-4693); Lietuvos higienos norma HN 16:2006 „Medžiagos ir gaminiai, besiliečiantys su maistu" (Žin, 2006, Nr.: 58-2069); Lietuvos higienos norma HN 15:2005 „Maisto higiena" (Žin., 2005, Nr. 110-4023); Geros higienos praktikos taisyklės viešojo maitinimo įmonėmis, 2009.


VMVT informacija
Meniu.lt nuotraukoje - pavyzdinis maisto transportavimo automobilis

2010 11 22