Vilniuje sustabdyta trijų kavinių veikla

Vilniuje sustabdyta trijų kavinių veikla

Vilniaus miesto valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba dėl maisto tvarkymo pažeidimų sustabdė UAB HUA LU kavinės „Hong Kong“ (Lvovo g. 13, Vilnius), UAB VDR kavinės „Kinų virtuvė“ (Jakšto g. 7, Vilnius), UAB INGAO restorano (Naugarduko g. 30A-5, Vilnius) veiklą, o UAB LANGRISA restorano „Devyni drakonai“ (Antakalnio g. 71, Vilnius) administracijai skyrę administracinę nuobaudą.

Vilniaus miesto valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos inspektoriai, pagal iš Vilniaus visuomenės sveikatos centro gautą pranešimą apie įtariamą ūminės žarnyno infekcijos protrūkį, patikrino UAB HUA LU kavinę „Hong Kong“, kurioje nustatė grubius maisto tvarkymo pažeidimus. Pasak Vilniaus miesto valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Maisto skyriaus vedėjos Vaidos Barkovskienės, tvarkant maistą neišvengiama maisto produktų kryžminės taršos: žaliavos, pusgaminiai, pagaminti garnyrai laikomi vieni šalia kitų, sušaldytų žaliavų atšildymas vykdomas kambario temperatūroje, neužtikrinamas maisto žaliavų ir gatavų produktų ženklinimas bei atsekamumas.

„Maistas, skirtas tiesioginiam vartojimui, per rankas, svarstykles, įrankius ar kitą inventorių neturi liestis su šviežia mėsa, paukštiena, žuvimi, neplautais žaliais kiaušiniais ar kitais galimais taršos šaltiniais. Priešingu atveju gali padidėti produktų mikrobiologinė tarša ir vartotojas gali susirgti, apsinuodyti maistu“, - komentavo V. Barkovskienė. Be to, nustatyta, kad minėtos kavinės patalpos netinkamai valomos, nėra rankų plovimo, dezinfekavimo priemonių, inventorius neatitinka higienos reikalavimų. 

Inspektoriai, atlikę UAB VDR kavinės „Kinų virtuvė“ patikrinimą dėl ankstesnio planinio tikrinimo metu nustatytų maisto tvarkymo pažeidimų trūkumų šalinimo, nustatė, kad įmonė nevykdo Vilniaus miesto valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos sprendimo. „Už teisėtų reikalavimų nevykdymą atsakingam įmonės asmeniui jau buvo skirta piniginė bauda bei sustabdyta restorano veikla, o pakartotino patikrinimo metu surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas ir, vadovaujantis ATPK nuostatomis, kartu su patikrinimo medžiaga perduotas nagrinėti teismui. Įmonė ignoravo tarnybos nurodymą ir piktybiškai vykdė uždraustą veiklą“, – sakė V. Barkovskienė.

Planinio patikrinimo UAB LANGRISA restorane „Devyni drakonai“ metu inspektoriai nustatė, kad maisto tvarkymui naudojama įranga ir inventorius netinkamai valomas, nesuženklintas, neužtikrinta dirbančių asmenų higiena (dvi darbuotojos nepasitikrinusios sveikatos), neregistruojami savikontrolės įrašai, nepateikti maisto žaliavų įsigijimo dokumentai, tvarkant maistą neišvengiama maisto produktų kryžminės taršos ir kt. Už nustatytus pažeidimus įmonės atsakingam asmeniui surašytas ATPK protokolas, skirta piniginė bauda, dvi darbuotojos laikinai nušalintos nuo darbo.

„Atsižvelgus į situacijos analizės rezultatus ir siekdami išvengti vartotojų apsinuodijimo maistu atvejų, inspektoriai griežtai tikrina visas maisto tvarkymo įmones. Įmonėms, kurios sąmoningai nešalina Vilniaus miesto valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos inspektorių planinių patikrinimų metu rastų trūkumų, nesilaiko nustatytų maisto higienos reikalavimų, yra taikoma griežčiausia poveikio priemonė – veiklos sustabdymas“, - teigia Vilniaus miesto valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininkas Algirdas Špukas.

VMVT informacija

Paskelbk savo straipsnį

Rašyti komentarą

Pasiūlyk restoraną