Svečių namų valdytojų dėmesiui

Svečių namų valdytojų dėmesiui

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=419005&p_query=&p_tr2=2

Primename, kad svečių namai, 2011-08-01 įsigaliojus naujai LR turizmo įstatymo redakcijai, iš klasifikuojamų apgyvendinimo įstaigų „dingo“, dėl ko net 45 klasifikuoti svečių namai neteko oficialaus statuso.

Pažymėtina, kad svečių namų klasifikavimo panaikinimas verslui sukelia rinkodaros, paslaugų pristatymo problemas, taip pat papildomus kaštus svečių namų valdytojams. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad ES šalyse egzistuoja svečių namų kategorija ir šios paslaugos yra klasifikuojamos.


LVRA informacija


Paskelbk savo straipsnį

Rašyti komentarą

Pasiūlyk restoraną