Supaprastinti reikalavimai maisto tvarkymo subjektams patvirtinti ir registruoti

Supaprastinti reikalavimai maisto tvarkymo subjektams patvirtinti ir registruoti

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) informuoja, kad nuo šių metų spalio 26 d. įsigaliojo nauji Maisto tvarkymo subjektų patvirtinimo ir registravimo reikalavimai.

Nuo šiol, norintiems pradėti maisto verslą, gauti Maisto tvarkymo subjekto pažymėjimą ar užsiregistruoti, sutrumpės laikas, reikės pateikti mažiau dokumentų. Taip pat nereikės pateikti Sveikatos apsaugos ministerijos visuomenės sveikatos centrų apskrityse išduotų Maisto tvarkymo subjekto visuomenės sveikatos saugos ekspertizės protokolų, darbuotojų sveikatos žinių pažymėjimų, asmenų medicininių knygelių dėl leidimo dirbti ir kt.

Anksčiau Maisto tvarkymo subjekto pažymėjimus maisto tvarkytojai gaudavo per 10 darbo dienų nuo dokumentų pateikimo dienos, o dabar juos gaus per 5 darbo dienas. Buvo tikrinami visi kioskai, parduotuvės, maisto išdalijimo vietos. Kai kuriems verslininkams tai buvo naudinga, nes inspektoriai pateikdavo daug patarimų ir informacijos dėl maisto tvarkymo vietų įrengimo, darbo zonų suskirstymo ir kt. Dabar bus tikrinamos jau veikiančios įmonės.

Subjektams, kurie nedaro tiesioginės įtakos maisto saugai ir kokybei, pažymėjimai bus išduodami be veiklos sąlygų įvertinimo vietoje (vaistinėms, kioskams, išvežiojamąja prekyba užsiimantiems asmenims, sezoninėms prekybos įmonėms, asmenims, užsiimantiems mažmenine prekyba iš automatų, prekiaujantiems tik negreitai gendančiais fasuotais maisto produktais, užsiimantiems maisto išdalijimu, maitinimu ir prekyba renginių metu, turgaviečių prekiautojams (prekiaujantiems maistu pagal verslo liudijimus), ne maisto prekių parduotuvėms (degalinėms), kuriose prekiaujama negreitai gendančiais fasuotais maisto produktais, prekybai laikinose patalpose, viešbučiams (tiekiantiems pusryčius) ir kt. Šie verslininkai Maisto tvarkymo subjekto pažymėjimus veiklai gaus per 5 darbo dienas.

Maisto tvarkymo subjektai (maisto produktų gamybos, viešojo maitinimo, didmeninės ir mažmeninės prekybos, fasavimo ir pakavimo, tiekimo įmonės), darantys tiesioginę įtaką maisto saugai ir kokybei, bus tvirtinami kaip ir anksčiau, įvertinant maisto tvarkymo veiklos sąlygas vietoje.

Pagal naujuosius reikalavimus, teritorinės VMVT registruos visus maisto tvarkymo subjektus, kurie anksčiau nebuvo registruojami. Tai tiesioginės įtakos maisto saugai ir kokybei nedarantys, užsiimantys prekyba internetu ar logistika (maisto produktų iškrovimu ar pakrovimu, užsakymų iš klientų apdorojimu, maisto produktų paskirstymu). Jie bus užregistruojami per 3 darbo dienas.

„Stengiamės mažinti administracinę naštą pradedantiems ar jau vykdantiems savo veiklą maisto tvarkytojams. Paprastinamas ne tik patvirtinimas ir registravimas, lengviau įgyvendinami reikalavimai patalpoms, gaminamos produkcijos tvarkymui. Tačiau valstybinė kontrolė, paremta rizikos analize, išlieka. Verslininkai privalo laikytis nustatytų maisto saugos ir higienos reikalavimų, nes jie atsako už vartotojams tiekiamo maisto saugą ir kokybę“, – teigė VMVT direktorius Kazimieras Lukauskas.

Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimas – kai apskričių, miestų ar rajonų teritorinės VMVT suteikia teisę užsiimti maisto tvarkymu, išduodant Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą. Maisto tvarkymo subjekto registravimas – kai suteikiama teisė užsiimti maisto tvarkymu ir ji patvirtinama suteikiant atpažinimo numerį.

Per šių metų tris ketvirčius VMVT vykdė valstybinę maisto kontrolę 22 333 (2007 m. I-III ketv. – 21867) maisto tvarkymo objektuose. Lyginant su 2007 m. I-III ketv. kontrolės duomenimis, maisto tvarkymo subjektų skaičius padidėjo 466 (2 %). Analizuojant kelerių metų duomenis, išryškėja negyvūninių maisto produktų gamybos įmonių mažėjimo ir viešojo maitinimo, prekybos įmonių didėjimo tendencija.

Nauji reikalavimai paskelbti „Valstybės žiniose“ (2008-10-25, Nr. 123-4693).
Tiesioginė nuoroda >>

VMVT informacija

Paskelbk savo straipsnį

Rašyti komentarą

Pasiūlyk restoraną