Siūloma uždrausti naktį iš barų išsinešti alkoholį

Siūloma uždrausti naktį iš barų išsinešti alkoholį

Seime vasario 4 d. buvo įregistruotas naujas Alkoholio kontrolės įstatymo 18 ir 34 straipsnių pakeitimo ir papildymo projektas. Jame siūloma dabar galiojantį Alkoholio kontrolės įstatymą papildyti nauju punktu, nuo 22 val. iki 8 val. ryto įpareigojančiu maitinimo įmones alkoholinius gėrimus parduoti tik vartojimui vietoje.

Atitinkama citata iš įstatymo pakeitimo projekto:
„Įmonės, turinčios licencijas verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais ir vykdančios viešojo maitinimo veiklą, turi teisę parduoti alkoholinius gėrimus nuo 22 valandos iki 8 valandos tik vartojimui vietoje (be teisės juos išsinešti iš viešojo maitinimo įmonės).”

Šiuo Alkoholio kontrolės įstatymo projektu siekiama apriboti gyventojams galimybę naktį laisvai įsigyti alkoholio. Draudimas parduoti alkoholinius gėrimus išsineštinai įsigaliotų nuo 2009 m. liepos 1 d. (jeigu šioms pataisoms pritars Seimas ir Vyriausybė).

Nuo sausio įsigaliojus draudimui nuo 22 iki 8 valandos prekiauti alkoholiu parduotuvėse, degalinėse, kitose prekybos vietose, išskyrus viešojo maitinimo įstaigas, kai kurie barai ir restoranai ėmė siūlyti pirkti alkoholį išsineštinai.

Nuoroda į Seime įregistruotą įstatymo pakeitimo projektą:
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=336647

Meniu.lt informacija

Paskelbk savo straipsnį

Rašyti komentarą

Pasiūlyk restoraną