Planuojama mokyklose griežtinti mokinių maitinimą

Planuojama mokyklose griežtinti mokinių maitinimą

Vaiko teisių apsaugos kontrolierė gavo Lietuvos Respublikos Sveikatos ministerijos patvirtinimą, kad jau rengiamas projektas, nustatant griežtesnį mokinių maitinimui nepalankių sveikatai maisto produktų kategorijos įvardijimą.

Vaiko teisių apsaugos kontrolierė, atsižvelgdama į besiformuojančią ydingą praktiką, jog mokyklų bufeto maisto prekių asortimentuose vyrauja vaikų mityboje nerekomenduojami vartoti produktai, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministrui A. Čaplikui šio mėnesio pradžioje pasiūlė svarstyti galimybę įtvirtinti Lietuvos higienos normoje HN 21:2005 „Bendrojo lavinimo mokykla. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ nuostatą, reglamentuojančią maisto produktus, kurie neturi būti vartojami, organizuojant vaikų maitinimą mokyklose.

Tokį sprendimą R.Šalaševičiūtė priėmė po atlikto tyrimo, kurį pradėjo, atsižvelgdama į žiniasklaidoje pateiktą informaciją apie Vilniaus miesto Viršuliškių vidurinės mokyklos bufete prekiaujamais vaikams nerekomenduojamais maisto produktais. Tyrimo metu paaiškėjo, kad Vilniaus visuomenės sveikatos centrui pateiktuose derinti asortimentuose buvo net 26 rūšys šokoladinių batonėlių, įvairių rūšių ir skonių negazuotų vaisvandenių, kurie dėl viršijamo rekomenduojamo cukraus ir riebalų kiekio patenka į nerekomenduojamų maisto produktų grupę. Prekybai šios rūšies produktais yra pritarusi ir Viršuliškių bendrojo lavinimo mokyklos taryba su išlyga, kad „bus stengiamasi, jog nebūtų bulvių traškučių ir gazuotų gėrimų“.

Vaiko teisių apsaugos kontrolierės duomenimis nesveiką maistą vaikams siūlo ir kitos sostinės mokyklos – iki 2008-12-31 metų iš 148 mieste esančių bendrojo lavinimo mokyklų, maisto produktų asortimentus Vilniaus visuomenės sveikatos centrui derinimui pateikė 48 mokyklos. Tik 5 mokyklų pateiktuose maisto produktų sąrašuose nebuvo nerekomenduojamų maisto produktų grupių: saldainių, konditerinių gaminių, gazuotų gėrimų ir kitų vaikų mityboje nepageidaujamų vartoti produktų. Kitų mokyklų bufetuose ypatingai platus šokoladinių batonėlių, šokoladų, įvairių saldainių, konditerinių gaminių asortimentas.

Dabar galiojantys maitinimą mokyklose reglamentuojantys HN 21:2005 „Bendrojo lavinimo mokykla. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ punktai:

104. Maitinimas turi būti organizuotas taip, kad būtų sudarytos sąlygos visiems pavalgyti šilto maisto. Maitinimas organizuojamas mokyklų valgyklose, bufetuose bei kitose tam tinkamose patalpose ar vietose [4.12, 4.132, 4.34, 4.44].

105. Maitinimas turi būti organizuojamas pagal valgiaraščius, patvirtintus mokyklos vadovo ir suderintus su visuomenės sveikatos centru apskrityje nustatyta tvarka (šios higienos normos 3 priedas). Mokyklos visuomenės sveikatos priežiūros specialistas prižiūri, kad mokinių maitinimas būtų organizuojamas pagal patvirtintus ir suderintus valgiaraščius [4.47]. Valgiaraščiuose prie kiekvieno patiekalo turi būti nurodyta patiekalo energinė vertė (kcal).

107. Maisto produktų tiekimas, maisto tvarkymo įranga ir maisto tvarkymas turi atitikti visuomenės sveikatos priežiūros ir kitų teisės aktų reikalavimus [4.12, 4.132, 4.34, 4.44].

109. Mokinių maitinimui tiekiamų maisto produktų asortimentas, sudarytas vadovaujantis rekomenduojamų ir nerekomenduojamų maisto produktų grupėmis, nustatytomis šios higienos normos 110 p., ir pritarus mokyklos tarybai bei patvirtinus mokyklos vadovui, turi būti suderintas su visuomenės sveikatos centru apskrityje. Mokyklos visuomenės sveikatos priežiūros specialistas prižiūri, kad tiekiant maisto produktus būtų laikomasi nustatyto maisto produktų asortimento [4.47], ir, esant neatitikimų, nedelsdamas privalo informuoti apie tai kontroliuojančias institucijas.

110. Rekomenduojamos maitinimui maisto produktų grupės: daržovės, bulvės, vaisiai, uogos (ypač iš ekologinės gamybos ūkių) ir jų patiekalai, sultys (ypač šviežios); grūdiniai (duonos gaminiai, kruopų produktai) ir ankštiniai produktai; pienas ir pieno produktai (ypač liesi); liesa mėsa (paukštiena, jautiena, veršiena, triušiena ir kt.) ir jos produktai; žuvis ir jos produktai; augalinis aliejus; kiaušiniai; geriamasis vanduo ir natūralus mineralinis bei šaltinio vanduo (negazuoti).
Nerekomenduojamos maisto produktų grupės: bulvių traškučiai ir kiti riebaluose virti gaminiai; saldainiai, konditerijos gaminiai su kremu ir (ar) šokoladu; nealkoholiniai gėrimai su maisto priedais (dažikliais, konservantais, saldikliais), gazuoti gėrimai; genetiškai modifikuotas maistas ar genetiškai modifikuotų sudedamųjų dalių turintys produktai. Taip pat nerekomenduojami kiti daug riebalų (daugiau nei 21 g/100 g), sočiųjų riebalų rūgščių (daugiau nei 6 g/100 g), cukraus (daugiau nei 18 g/100 g) ar druskos (daugiau nei 2,4 g/100 g) turintys produktai (mėsos produktai, konditerijos gaminiai).

112. Mokyklos visuomenės sveikatos priežiūros specialistas, remdamasis vaikų sveikatos pažymėjimuose pateiktomis išvadomis ir rekomendacijomis, kasmet iki rugsėjo 20 d. sudaro ir pateikia mokyklos vadovui tvirtinti sąrašą mokinių, kuriems reikalingas tausojantis maitinimas. Tausojantis maitinimas turi būti ruošiamas pagal atskirą valgiaraštį. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistai kasmet iki spalio 1 d. informuoja savivaldybės administraciją apie tausojančio maitinimo poreikį ir organizavimą mokyklose.

3 priedo 1 punktas. Valgiaraščiai turi būti sudaromi atsižvelgiant į rekomenduojamas paros maisto medžiagų ir energijos normas vaikams [4.18] bei pusryčių ir pietų patiekalų gamybai reikalingų produktų rinkinių sąrašus pagal mokinių amžiaus grupes [4.46].

Susiję dokumentai:
HN 21:2005 „Bendrojo lavinimo mokykla. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ >>
Vėliausi pakeitimai (paminėti šiame pranešime) >>

Meniu.lt ir LRS informacija

Paskelbk savo straipsnį

Rašyti komentarą

Pasiūlyk restoraną