Nuo bado kasmet miršta 5,6 milijono vaikų (I dalis)

Nuo bado kasmet miršta 5,6 milijono vaikų (I dalis)

Apie badą Afrikos, Azijos ir kitose šalyse girdime gana dažnai: rodomi TV reportažai, pasaulinių organizacijų pranešimai, skatinantys remti badaujančius vaikus. Tačiau kokia situacija yra iš tikrųjų? Pasirodo, padėtis per pastaruosius 18 metų beveik nepakito: UNICEF pranešė, kad iki 5 metų amžiaus vaikų, kurie sveria nepakankamai, skaičius yra beveik toks pats, koks buvo 1990 metais, ir patikslino, kad pusė nepakankamai maitinamų vaikų gyvena Pietų Azijos šalyse. Nuo gyvenimo puspadžiu kasmet miršta 5,6 milijono vaikų. Tai daugiau nei pusė bendros vaikų mirtingumo statistikos.

UNICEF (United Nations International Children's Emergency Fund) – didžiausia pasaulyje organizacija, suteikianti humanitarinę bei medicininę pagalbą badaujantiems vaikams. Šią organizaciją įkūrė JTO (Jungtinių Tautų Organizacija) po II pasaulinio karo, kai karo nusiaubtose šalyse reikėjo išmaitinti daugybę vaikų bei suteikti jiems medicininę pagalbą. Nuo 1953 metų UNICEF tapo JTO dalimi. UNICEF vadovybė įsikūrusi Niujorke. Ši organizacija suteikia ilgalaikę humanitarinę pagalbą bei paramą vaikams ir motinoms besivystančiose šalyse. UNICEF veikia kaip fondas – lėšos gaunamos tiek iš valstybių vyriausybių dotacijų, tiek iš privačių žmonių (2006 metais surinkta 2 781 mlrd. dolerių). Tai, kad ši organizacija vysto labai svarbią veiklą, parodo ir tokie apdovanojimai: Nobelio premija (1965 m.), Premios Príncipe d'Asturies (2006), pastaroji kiekvienais metais teikiama Ispanijoje, Príncipe de Asturias Fondo. UNICEF veikia 190 pasaulio šalyse. Šiuo metu UNICEF susikoncentruoja ties 5 iškeltų tikslų įgyvendinimu: vaikų išgyvenimu bei vystymu, pagrindine edukacija (apimanti pradinę, vidurinę...), lyčių lygybe, vaikų apsauga nuo smurgo, prievartos bei išnaudojimo, HIV/AIDS ligų gydimu bei profilaktika (susijusių su vaikais), o taip pat vaikų teisių apsauga. Vienas iš iškeltų Tūkstantmečio tikslų yra išnaikinti skurdą bei badą iki 2015 metų, tačiau organizacija perspėja, kad pasaulis nėra teisingame kelyje: bendrais paskaičiavimais, apie 27 proc. iki 5 metų amžiaus vaikų, gyvenančių besivystančiose šalyse, nėra aprūpinti pakankamu maisto kiekiu. Tai reiškia, kad 146 milijonai vaikų kenčia nuo maisto nepritekliaus. 1990 metais šis rodiklis siekė 32 procentus – per 18 metų jis pakito tik 5 procentiniais nuošimčiais:

*Bangladešas, Indija, Pakistanas. Šiose šalyse gyvena pusė per mažai sveriančių, nepakankamai maisto gaunančių vaikų, kurių amžius nesiekia 5 metų. Vien Indijoje tokie vaikai sudaro 47 procentus bendro vaikų skaičiaus.

*Rytų bei Pietų Afrikoje, kur badas yra įprastas reiškinys, rodikliai nuo 1990 metų mažai tepasikeitė: net 29 proc. vaikų sveria per mažai.

*Rytų Azijoje bei Kinijoje vaikų, sveriančių nepakankamai, skaičius nuo 1990 metų kasmet mažėjo vidutiniškai 6,7 proc. Deja, kaimyninės šalys mažai tepažengė mažinant šį rodiklį.

*Ekspertų paskaičiavimais, tik 2 regionai gali pasiekti iškeltą tikslą ir iki 2015 metų išnaikinti badą bei skurdą. Šie regionai yra Lotynų Amerika ir Karibai (7 proc. nepakankamai sveriančių vaikų), o taip pat Rytų Azija bei Ramiojo vandenyno regionas (15 proc. per mažai sveriančių vaikų).

Centrinės bei Rytų Europos šalys, o taip pat „gerovės valstybės“ gali pasidžiaugti mažiausiais rodikliais: vos 5 proc. vaikų sveria nepakankamai.

Parengė Elena Germanovič
Šaltinis: BBC News
Nuotraukos: http://pro.corbis.com; http://newsimg.bbc.co.uk;
Meniu.lt informacija

Paskelbk savo straipsnį

Rašyti komentarą

Pasiūlyk restoraną