Konferencijoje — diskusijos apie kokybišką maisto pramonės specialistų rengimą

Konferencijoje — diskusijos apie kokybišką maisto pramonės specialistų rengimą

„Ekonominė situacija gali svyruoti, sukeldama nepageidaujamą poveikį kai kurioms pramonės šakoms, tačiau maisto pramonės poreikis niekada neišnyks, juk žmonės valgyti nori visais laikais...“, — juokauja Alvija Šalaševičienė, Kauno kolegijos Maisto pramonės technologijos ir įrenginių katedros vedėja, pripažindama, kad vis dėlto darbo rinkoje stipriausias — kokybiškai parengtas specialistas, turintis reikalingų žinių, praktinių įgūdžių ir gebantis prisitaikyti prie besikeičiančios aplinkos.

Apie maisto pramonės specialistų rengimą, jų poreikį ir mokymo kokybę spalio 24 dieną buvo diskutuojama Kauno kolegijos Technologijų fakulteto surengtoje respublikinėje konferencijoje „Studijų ir verslo partnerystės plėtojimas maisto pramonės specialisto rengimo kokybei užtikrinti“.

Konferencijoje sveikinimo žodį taręs LR 2004-2008 m. Seimo pirmininko pavaduotojas Vydas Gedvilas priminė, kad ekonominė krizė ir šalies ūkio sunkumai yra ne tik Lietuvos problema. Tai globalus reiškinys, todėl jis ragino įžvelgti ir realius Lietuvos ūkio plėtros bei maisto pramonės laimėjimus.

Konferencijoje pranešimus skaitė bei mintimis dalijosi įvairių Lietuvos įmonių atstovai, mokslininkai ir praktinio darbo specialistai iš Kauno technologijos universiteto, Danijos mėsos pramonės koledžo, Kauno kolegijos, Kauno maisto pramonės mokyklos, Vilniaus kolegijos, Klaipėdos kolegijos.

Kauno kolegijos Technologijų fakulteto Maisto pramonės technologijos ir įrenginių katedros organizuotoje konferencijoje nemažai diskutuota apie maisto pramonės specialisto rengimo kokybės užtikrinimą bei studijų ir verslo partnerystės plėtojimą, ypač aktualų parengiant kvalifikuotus šiuolaikinius maisto pramonės specialistus. Savo pranešimuose konferencijos dalyviai nemažai dėmesio skyrė ekologiškų produktų paklausos didėjimui pasaulyje bei minėjo sėkmingą ekologinio ūkininkavimo plėtrą Lietuvoje. Taip pat diskutuota verslo etikos, darbo saugos klausimais. Siekiant puoselėti glaudų ir produktyvų ryšį tarp darbdavių ir studentų, akcentuota tyrimų svarba.

Konferencija kartu pažymėta maisto pramonės specialistų rengimo Kaune 55 metų sukaktis. Dabartinio Kauno kolegijos Technologijų fakulteto ištakos siekia 1953 metus, kai Kaune buvo įkurtas Maisto pramonės technikumas, per trumpą laiką tapęs viduriniosios grandies maisto pramonės specialistų rengimo centru Lietuvoje. Atgavus nepriklausomybę ir vykdant švietimo reformą, Maisto pramonės technikumas buvo pertvarkytas į Kauno aukštesniąją maisto pramonės mokyklą, kuri 2003 m. reorganizuota į Kauno kolegijos Technologijų fakulteto sudėtį. Konferencijoje pasidžiaugta, jog kvalifikuotus ir kolegijoje išugdytus maisto pramonės technologus šiandien turi ne vienas stambus Lietuvos darbdavys.

Kauno kolegijos Viešųjų ryšių ir komunikacijų tarnybos informacija

Paskelbk savo straipsnį

Rašyti komentarą

Pasiūlyk restoraną