Kauno kolegija bendradarbiaus su UAB „Reval Hotel Neris“

Kauno kolegija bendradarbiaus su UAB „Reval Hotel Neris“

Birželio 4 dieną pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp UAB „Reval Holel Neris“ ir Kauno kolegijos, kurioje rengiami Turizmo ir viešbučių vadybos specialistai. Tikimąsi, kad sutartis sudarys sąlygas stiprinti turizmo ir viešbučių vadybos specialistų rengimą.

Siekiant įtvirtinti ir plėtoti abipusiai naudingą bendradarbiavimą ir socialinę partnerystę abi šalys, atstovaujamos Kauno kolegijos direktoriaus Mindaugo Misiūno ir „Reval Hotel Neris“ generalinio direktoriaus Audronio Rukšėno, įsipareigojo organizuoti seminarus, konferencijas, mokymus turizmo verslo plėtojimo klausimais, bendradarbiauti rengiant ir įgyvendinant įvairius projektus, tyrimus turizmo srityje, keistis informacija apie svarbius pokyčius turizmo ir verslo srityse bei akademinėje veikloje, sudaryti sąlygas studentų praktikoms.

Bendradarbiavimo planuose, be studentų praktikų organizavimo, mokslo tyrimų, taip pat numatyta geriausią baigiamąjį darbą atlikusiems Kauno kolegijos Turizmo ir viešbučių vadybos studentams įteikti vardines UAB „Reval Hotel Neris“ premijas.

„Glaudūs ryšiai tarp verslo ir akademinės bendruomenės yra ypač svarbus veiksniai, jei norime, kad į darbo vietą ateitų jaunas kvalifikuotas darbuotojas, kuriam neprireiks ilgo ir varginančio adaptavimosi laikotarpio,“ – teigia Kauno kolegijos direktorius Mindaugas Misiūnas, pabrėždamas, kad socialinė partnerystė neatsiejama nuo esminio kolegijų sektoriaus uždavinio – parengti aukštąjį profesinį išsilavinimą turinčius specialistus, kurie gebėtų derinti teorines žinias ir praktinius įgūdžius.

Kauno kolegijoje turizmo ir viešbučių vadybos specialistai rengiami nuo 1995 metų. 2005 metais Turizmo ir viešbučių studijų programą akreditavo tarptautiniai ekspertai. Kolegija studijų programą realizuoja ne tik Kaune – tokie specialistai rengiami kolegijos Verslo vadybos fakulteto Druskininkų skyriuje. Stojantieji į Kauno kolegiją noriai renkasi šią specialybę – pageidaujančiųjų antplūdį kelinti metai iš eilės patvirtina aukšti konkursiniai balai.

Daugiau informacijos teikia:
Kauno kolegijos Verslo vadybos fakulteto
Turizmo ir viešbučių katedros vedėja
Audronė Lukšaitienė
Tel.: (8-37) 751146
El. paštas: audrone.luksaitiene@fc.kauko.lt

Kauno kolegijos informacija

Paskelbk savo straipsnį

Rašyti komentarą

Pasiūlyk restoraną