Ką daryti nusipirkus nekokybiškos mėsos?

Ką daryti nusipirkus nekokybiškos mėsos?

Maisto gaminiai ne visada yra kokybiški. Ką daryti nusipirkus nekokybiškos mėsos ar mėsos produktų? Į mūsų klausimus atsako Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Veterinarijos sanitarijos skyriaus vedėjas Egidijus Simonis.

Kokie yra požymiai, pagal kuriuos būtų galima nustatyti, kad mėsos gaminys yra nekokybiškas?

Apie mėsos kokybę galima spręsti iš jos išvaizdos. Šviežia atšaldyta mėsa – stangri, nuo šviesiai iki tamsiai raudonos spalvos, priklausomai nuo gyvulio rūšies. Mėsa, turinti pašalinį kvapą, netinka žmonių maistui. Šviežios mėsos raumenys standūs, elastingi, paspaudus pirštu, duobutė nedelsiant išsilygina. Kad gedimo procesai būtų sustabdyti, šviežia atšaldyta mėsa turi būti laikoma ne aukštesnėje nei +7 C temperatūroje.

Šviežia sušaldyta mėsa turi būti natūralios spalvos, kietos konsistencijos, turi būti saugoma ne aukštesnėje nei -18 C temperatūroje. Tokia temperatūra turi būti išlaikoma iki tol, kol pirkėjas produktą įsideda į pirkinių krepšelį. Todėl perkant sušaldytą mėsą reikėtų atkreipti dėmesį į tai, ar tikrai šaldytuvo termometras rodo mėsos laikymui tinkamą temperatūrą. Nepatartina imti produktų iš perpildytų šaldymo įrenginių, pilnų šerkšno ir sniego, nes juose nepakankamai šaldoma, kai pažeista pakuotė ar joje matosi sniego apnašos – tokie produktai greičiau genda. Net ir sušaldytų produktų negalima labai ilgai laikyti. Kuo ilgiau produktą laikysime, tuo jo maistinė vertė bus mažesnė.

Mėsa, dešros, dešrelės, mėsos vyniotiniai ir kiti mėsos produktai yra vieni iš dažniausiai vartojamų maisto produktų, todėl jų netinkama kokybė, nepatenkinanti vartotojo lūkesčių, yra labai pastebima ir aktuali. Renkantis kitus mėsos produktus (mėsos pusgaminius, o ypač mėsos gaminius), vartotojui svarbu atkreipti dėmesį į jų juslinius rodiklius – išvaizdą, konsistenciją, kvapą, jeigu yra galimybė, skonį.

Mėsos gaminių jusliniai rodikliai (skonis, kvapas, konsistencija ir pan.) labai priklauso nuo mėsos gaminio sudėties ir gamybos technologijos. Todėl, renkantis mėsos gaminį, vartotojui rekomenduojama atidžiai perskaityti mėsos gaminio pavadinimą ir sudėtį, atkreipti dėmesį į tinkamumo vartoti terminą, laikymo sąlygas, gamintoją.

Jei vartotojas nusiperka netinkamos kokybės, gedimo požymių turintį maisto produktą, ar pastebi, kad yra pasibaigęs maisto produkto tinkamumo vartoti terminas, nedelsiant gali kreiptis į parduotuvės, kurioje įsigijo nekokybišką produktą, administraciją, kad jam būtų grąžinti pinigai arba produktas pakeistas kokybišku.

Ar daug gaunate nusiskundimų iš vartotojų dėl mėsos gaminių, pagamintų mūsų šalyje, kokybės? Kur kreiptis?

Vartotojų teisių apsaugos įstatyme sakoma, kad vartotojai turi teisę įsigyti saugias, tinkamos kokybės prekes ar paslaugas, gauti teisingą ir visapusišką informaciją valstybine kalba apie parduodamas prekes, teikiamas paslaugas, gauti informaciją apie savo teisių įgyvendinimo ir gynimo tvarką.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba siekia apsaugoti gyventojus nuo nesaugių ir nekokybiškų maisto produktų. Europos Sąjungos vartotojų šūkis – „Žinok savo teises. Naudokis savo teisėmis“. Juk vartotojai – rinkos varomoji jėga, būtent jų dėka sėkmingai auga konkurencija tarp gamintojų ar paslaugų teikėjų. Lietuvos gyventojai šiandien turi galimybę rinktis įvairius produktus ar paslaugas, ginti savo teises, siekti, kad būtų atlyginta žala. Žmonių pilietiškumas, aktyvumas ir kokybiška VMVT vykdoma kontrolė padeda ir toliau ugdyti gamintojų atsakomybę vartotojams.

2008 metais užregistruota ir ištirta 2170 vartotojų skundų, iš jų 866 (40 %) pasitvirtino, 50 atvejų maisto tvarkymo subjektuose nustatyti kiti pažeidimai dėl įmonių kaltės, vartotojų skundų gauta 23 % mažiau negu 2007 m. (buvo gauta 2800 skundų). Šiais metais gauta 450 vartotojų skundų, iš kurių 172 (38 %) pasitvirtino. 2008 m. VMVT gavo 177 vartotojų skundus dėl mėsos gaminių, iš jų 79 (45 %) pasitvirtino, šiais metais gauti 33 vartotojų skundai, iš kurių 17 (52 %) atvejų pasitvirtino. Dažniausiai vartotojai skundėsi dėl pasibaigusio tinkamumo vartoti termino, taip pat vartotojai neliko abejingi pastebėję, kad piktybiškai nuplėšomos etiketės, kai neužtikrinamos mėsos gaminių laikymo sąlygos, kartais produktuose aptinkama radinių.

Vartotojas, manydamas, kad pardavėjas, paslaugų teikėjas pažeidė jo teises ar įstatymų saugomus interesus, pirmiausia turi kreiptis į pardavėją, paslaugų teikėją ir nurodyti savo reikalavimą. Jeigu pardavėjas, paslaugų teikėjas netenkina vartotojo reikalavimų, o vartotojas mano, kad jo teisės pažeistos, vartotojas privalo raštu kreiptis į pardavėją ar paslaugų teikėją ir išdėstyti savo reikalavimus.

Pardavėjas, paslaugų teikėjas, nesutikdami su vartotojo reikalavimais, privalo ne vėliau kaip per 10 dienų nuo vartotojo kreipimosi gavimo dienos, jeigu kiti įstatymai nenustato kitaip, pateikti vartotojui išsamų motyvuotą raštišką atsakymą, pagrįstą dokumentais. Šių dokumentų kopijos privalo būti pridėtos prie pardavėjo, paslaugų teikėjo atsakymo vartotojui. Vartotojų prašymus pardavėjai, paslaugų teikėjai nagrinėja nemokamai.

Jeigu pardavėjas, paslaugų teikėjas nevykdo vartotojo reikalavimo dėl įsigytų nesaugių ir (ar) netinkamos kokybės prekių ar paslaugų, dėl prekių grąžinimo, trūkumų pašalinimo, kainos sumažinimo, keitimo ir (ar) informacijos suteikimo, vartotojas šiuo atveju turi teisę kreiptis į Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą.

Siekiant efektyviai ir operatyviai ištirti kiekvieno gyventojo skundą, Valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje yra įdiegta vieninga vartotojų pranešimų registravimo sistema. Visi užregistruoti vartotojų skundai patenka į šią informacinę sistemą, kuria galima sekti pranešimų tyrimų eigą visoje Lietuvoje. Dažniausiai vartotojo skundas išnagrinėjamas per 2–5 dienas nuo kreipimosi į VMVT.

Vartotojų pranešimai (skundai) iš visos Lietuvos dėl nesaugių ir (arba) nekokybiškų maisto produktų bei netinkamų viešojo maitinimo įmonių teikiamų paslaugų Valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje (centrinė VMVT), Vilniuje, yra gaunami:

* Nemokama telefono linija 8 800 404 03 (visą parą).
* Internetu – www.vmvt.lt .
* Raštu (Siesikų g. 19, 07170 Vilnius-10).
* Faksu (8 5) 2491717.
* Kitais telefonų numeriais.

Pranešimas užregistruojamas Maisto kontrolės informacinėje sistemoje ir automatiškai nusiunčiamas teritorinei valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai. Vartotojai gali kreiptis ir tiesiogiai į teritorines VMVT. Centrinės VMVT nemokama telefono linija per metus gaunama apie 30–40 % visos Lietuvos vartotojų skundų.

Tyrimą atlieka atitinkamų teritorinių VMVT maisto produktų inspektoriai:

* Tikrinama pranešimo formoje paminėta įmonė.
* Tikrinama produktų, patiekalų bei kitų reikalavimų atitiktis.
* Jei reikia, atliekami laboratoriniai tyrimai (tada tyrimas gali užtrukti ilgiau).
* Jei nustatoma pažeidimų, taikomos sankcijos.

Apie tyrimo rezultatus informuojamas vartotojas (jei jis nebuvo anonimas). Nėra pagrindo baimintis prisistatyti ir nurodyti savo telefono numerį ar adresą, nes tiek centrinės VMVT atsakingi pareigūnai, tiek teritorinių VMVT maisto produktų inspektoriai šių duomenų niekam neskelbia, tik pasinaudoja jais skundo tyrimo tikslais – jei reikia pasitikslinti, papildyti informaciją, informuoja vartotoją.

Apie tyrimo rezultatus informuojama ir centrinė VMVT.

Kiekvieną mėnesį teritorinės VMVT pateikia vartotojų skundų ataskaitas centrinei VMVT. Informacija apie gautus vartotojų pranešimus (skundus) skelbiama vartotojams centrinės VMVT tinklalapyje. Kiekvieno skundo tyrimo sėkmė labai priklauso nuo vartotojo pateiktos informacijos išsamumo, tikslumo, skubumo.

VMVT primena, kad dėl nekokybiškų, nesaugių maisto produktų ar viešojo maitinimo paslaugų, gyvūnų gerovės ar sveikatingumo klausimais gyventojai gali kreiptis visą parą VMVT nemokamu telefonu 8 800 40403.

Elena Germanovič
Nuotraukos: corbis.com
Meniu.lt informacija

Paskelbk savo straipsnį

Rašyti komentarą

Pasiūlyk restoraną