Apgyvendinimo įstaigos ieško naujų darbuotojų motyvavimo būdų

Apgyvendinimo įstaigos ieško naujų darbuotojų motyvavimo būdų

Lietuvos darbo biržos duomenimis, 2008 m. I pusmetį Lietuvos viešbučių ir restoranų sektoriuje buvo trys tūkstančiai laisvų darbo vietų. Dažniausiai šiose įstaigose jos atsiranda atsilaisvinus esamoms darbo vietoms, o tam įtaką daro emigracija, bėgimas nuo prastėjančios ekonominės šalies padėties, apgyvendinimo ir maitinimo rinkos vadovų nesugebėjimas motyvuoti ir taip išlaikyti darbuotojus. 

Vilniuje įsikūrę viešbučiai „Holiday Inn“ ir „Ecotel“, jausdami poreikį investicijoms į personalą, kartu su Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacija prieš 2 metus ėmėsi vykdyti projektą „Hello“, skirtą darbo tarpkultūrinėje aplinkoje bendrųjų gebėjimų stiprinimui.

Projekto, kuris šiuo metu jau baigtas, mokymuose dalyvavę viešbučių darbuotojai lavino bendravimo įgūdžius, sprendė sumodeliuotus konfliktus, kylančius tarpkultūrinėje aplinkoje, išmoko aptarnauti skirtingų tautų atstovus, dirbti su elektronine darbuotojų kompetencijos vertinimo ir valdymo programa, mokėsi darbe reikalingų užsienio kalbų. Projekto metu atlikti dalyvių kompetencijos vertinimai parodė, kad darbuotojams mokymai buvo naudingi – sustiprėjo ne tik jų gebėjimai dirbti tarpkultūrinėje aplinkoje, bet ir pasitikėjimas savimi sprendžiant kasdienes problemas, o viešbučio klientai pajuto pagerėjusią aptarnavimo kokybę.

Tarptautiniam tinklui priklausančio viešbučio „Holiday Inn“ personalo vadovė Zita Krūkonytė mano, kad darbuotojų trūkumas iš dalies yra ir pačių viešbučių problema. „Darbuotojas, kuris jaučia, jog darbdaviui svarbūs jo interesai ir darbo sąlygos, mėgsta savo darbą ir nuo jo nebėga“, – teigia ji. Jai pritaria Lietuvos darbo biržos (LDB) Darbo pasiūlos ir paklausos skyriaus vedėja Inga Liubertė: „Šiomis dienomis laimi tie darbdaviai, kurie įgyvendina ilgalaikę darbuotojų motyvavimo strategiją“. Pasak jos, siekiant efektyvesnio darbo rinkos subalansuotumo, būtina užtikrinti darbo našumo augimą tiek naujų pažangesnių technologijų įsigijimo, tiek ir geresnių dirbančiųjų gebėjimų ugdymo prasme.

LDB duomenimis, darbuotojų paklausa šalyje pastaruosius 1,5 metų viršijo pasiūlą. Ši situacija nepalanki ir viešbučių, ir restoranų sektoriui, kuriame dirba 2 proc. šalies užimtųjų (2007 m. duomenimis – apie 33,5 tūkst. žmonių). Pasak Ingos Liubertės, viešbučiams ir restoranams labiausiai trūksta virėjų, padavėjų, barmenų, taip pat pagalbinių virtuvės darbutuojų, apdailininkų bei apsaugos darbuotojų.

2 metų trukmės projektas „Viešbučių ir restoranų darbuotojų darbo tarpkultūrinėje aplinkoje bendrųjų gebėjimų stiprinimas“ vykdomas pagal Lietuvos 2004-2006 metų BPD II prioriteto „Žmogiškųjų išteklių plėtra“ 2.2. priemonę „Darbo jėgos kompetencijos ir gebėjimų prisitaikyti prie pokyčių ugdymas“. Projektą remia Lietuvos Respublika ir iš dalies finansuoja Europos Sąjunga.

„Manifesto“ informacija
Nuotraukos: www.flickr.com

Paskelbk savo straipsnį

Rašyti komentarą

Pasiūlyk restoraną