Apgyvendinimo įmonės prieštarauja PVM didinimui

Apgyvendinimo įmonės prieštarauja PVM didinimui

Pridėtinės vertės mokestis už apgyvendinimo paslaugas neturi būti didinamas” – pareiškė Baltijos šalių viešbučių ir restoranų asociacijų valdybos nariai susitikimo metu Pärnu 2008 m. liepos 9d.

Estijos, Latvijos ir Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacijos 2008m. liepos 9-10d. organizavo bendrą susitikimą Pärnu mieste, Estijoje. Be kitų svarbių klausimų, susitikime buvo diskutuojama viešbučių ir restoranų PVM klausimais bei aptartos bendros šalių marketinginės priemonės. Visos trys asociacijos pabrėžė, kad Estijos Vyriausybės ketinimų planas padidinti pridėtinės vertės mokestį viešbučių paslaugoms ne tik neigiamai atsilieptų Estijos turizmo sektoriui, bet turėtų neigiamą įtaką trijų Baltijos šalių regiono konkurencingumui. Padidėjęs PVM turėtų dramatiškus padarinius viešbučių pardavimams bei galimoms investicijoms Pabaltijyje.

Asociacijos taip pat pabrėžė bendrų marketinginių projektų svarbą, norint padidinti regiono žinomumą ir įvažiuojamojo turizmo augimą jame.

Ateityje trijų Baltijos šalių asociacijos galvoja siekti aukštesnės paslaugų kokybės bei toliau aktyviai dalyvauti Šiaurės-Baltijos šalių viešbučių klasifikavimo sistemoje.

LVRA informacija

Paskelbk savo straipsnį

Rašyti komentarą

Pasiūlyk restoraną