Apgyvendinimo įmonėms išaiškinta dėl lengvatinio PVM taikymo

Apgyvendinimo įmonėms išaiškinta dėl lengvatinio PVM taikymo

Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacijos (LVRA) iniciatyva, š. m. kovo 2 d. viešbučiams buvo organizuotas susitikimas su Valstybinės mokesčių inspekcijos netiesioginių mokesčių skyriaus vadovais.

Viešbučiai galėjo užduoti jiems rūpimus klausimus dėl lengvatinio PVM taikymo viešbučiams atvejų.

Po susirinkimo VMI oficialiai atsiuntė savo nuomonę dėl konkrečių PVM taikymo atvejų viešbučiams. LVRA šiai VMI nuomonei pritarė.

Dėl PVM įstatymo 19 straipsnio komentaro projekto papildymo

Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacija pritaria Valstybinės mokesčių inspekcijos siūlymams PVM įstatymą papildyti sekančiais punktais ir tų punktų formuluotėms.

Šio projekto dalies ,,PVM tarifų taikymas pereinamuoju laikotarpiu (nuo 2009-01-01)“ 3 punkto (dėl apgyvendinimo viešbučiuose paslaugų) komentaras papildomas tokiais punktais:

2. Kai viešbutis yra sudaręs sutartis su turizmo agentūromis ir kitais asmenimis dėl ,,alotmento“ (angl. ,,Allocation“ reiškia, kad viešbutis prisiima įsipareigojimą visada laikyti tam tikrą laisvų kambarių skaičių per dieną), tai PVM tikslais laikytina, kad buvo sudaryta sutartis (užsakymas) dėl apgyvendinimo paslaugų rezervavimo. Todėl, kai 2009 metais yra suteikiamos apgyvendinimo viešbutyje paslaugos pagal to viešbučio sudarytą ir iki 2008-12-31 viešbučio nustatyta tvarka registruotą minėtą sutartį dėl ,,alotmento“, tai šioms apgyvendinimo paslaugoms taikomas 5 proc. PVM tarifas.

3. Jeigu užsakymas (rezervacija) dėl apgyvendinimo viešbutyje buvo priimtas ir viešbučio nustatyta tvarka registruotas iki 2008-12-31, tai pagal šį užsakymą suteiktoms 2009 metais apgyvendinimo paslaugos 5 proc. PVM tarifas taikomas ir tuo atveju, jeigu dėl tam tikrų priežasčių (pvz., dėl skrydžių tvarkaraščio pakeitimo ir pan.), apgyvendinimo viešbutyje paslaugos buvo suteiktos ne tame konkrečiame laikotarpyje, kuris buvo nurodytas minėtame užsakyme.

4. Kai viešbutis yra sudaręs su klientu tokią sutartį, kurioje numatyta, kad klientas gaus tam tikras specialias nuolaidas, jeigu per metus užsisakys tam tikrą kambarių skaičių, tai PVM tikslais nelaikoma, kad buvo sudaryta sutartis – užsakymas (rezervavimas) dėl apgyvendinimo paslaugų suteikimo. Todėl ir tuo atveju, kai tokia sutartis buvo sudaryta iki 2008-12-31, o konkrečios apgyvendinimo paslaugos (taikant nuolaidas) suteiktos 2009 metais, šioms suteiktoms paslaugoms turi būti taikomas 19 proc. PVM tarifas.


Visi mokesčių pasikeitimai 2009-ais metais >>


LVRA informacija

 

Paskelbk savo straipsnį

Rašyti komentarą

Pasiūlyk restoraną