2007-2013 m. ES fondų struktūrinė parama

2007-2013 m. ES fondų struktūrinė parama

2008 m. kovo 28 d. Ūkio ministerija paskelbė pirmuosius tris kvietimus gauti 2007-2013 m. Europos Sąjungos (ES) fondų struktūrinę paramą. Paraiškos bus priimamos pagal tris priemones: „Intelektas LT+“, „Lyderis LT“ ir „Turizmo paslaugų (produktų) įvairovės plėtra ir turizmo paslaugų kokybės gerinimas“.

„Siekiame, kad būtų kuo greičiau „įdarbinta“ kuo daugiau paramos pinigų, todėl ES lėšų suma, skiriama šiems kvietimams, siekia beveik milijardą litų – penktadalį visų Ūkio ministerijos administruojamų ES struktūrinės paramos priemonių lėšų. Kadangi 2007-2013 metų periodu Ūkio ministerijos įgyvendinamų ES struktūrinės paramos priemonių įvairovė labai didelė, planuodami kvietimus, stengiamės grupuoti panašios paskirties priemones, pavyzdžiui, šiuo metu skelbiamos priemonės, skirtos įmonių investiciniams projektams. Be to, siekiame, kad pirma būtų skelbiami kvietimai priemonėms, kurių labiausiai laukia pareiškėjai“, – sako ūkio ministras Vytas Navickas.

Pagal priemonę „Intelektas LT+“ bus remiamos įmonių pradinės investicijos, kuriomis kuriama ar plečiama įmonės mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros infrastruktūra, t. y. įmonės naujų produktų kūrimo ar konstravimo laboratorijų infrastruktūra su reikalingais įrengimais ir įranga. Šiai priemonei numatyta skirti iki 222 mln. litų. Paraiškos pagal priemonę „Intelektas LT+“ priimamos VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūroje ir jos regioniniuose padaliniuose iki 2008 m. birželio 12 d., 15 val.

Pagal priemonę „Lyderis LT“ bus remiamos įmonių investicijos, susijusios su gamybos technologijų įsigijimu ir įdiegimu, esamų gamybos technologijų modernizavimu, įmonės vidinių inžinerinių tinklų, reikalingų naujoms gamybos technologinėms linijoms įdiegti ar esamoms modernizuoti, įrengimu. Gamybos technologijos turi būti skirtos apdirbamosios gamybos veiklai vykdyti. Ne mažiau kaip 70 procentų priemonei numatytų lėšų planuojama skirti mažų ir vidutinių įmonių projektams finansuoti. Šiai priemonei numatyta skirti iki 420 mln. litų. Paraiškos pagal priemonę „Lyderis LT“ priimamos VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūroje ir jos regioniniuose padaliniuose iki 2008 m. gegužės 29 d., 15 val.

Pagal priemonę „Turizmo paslaugų (produktų) įvairovės plėtra ir turizmo paslaugų kokybės gerinimas“ bus remiama:

privačių kultūros paveldo objektų tvarkomieji statybos darbai, siekiant pritaikyti minėtus objektus turizmui, t. y. viešam lankymui ir turizmo paslaugų teikimui; kurortų ir kurortinių teritorijų, sanatorijų, reabilitacijos centrų, SPA ir kitų sveikatos gerinimo paslaugų, konferencijos centrų infrastruktūros statyba ir rekonstrukcija; ekonominės klasės apgyvendinimo paslaugų (1-2 žvaigždučių) infrastruktūros statyba ir rekonstrukcija; ekologinio (pažintinio), aktyvaus poilsio turizmo infrastruktūros statyba ir rekonstrukcija; pirmiau nurodytą infrastruktūrinių projektų veiklą papildančių Lietuvos turizmo produktų rinkodaros priemonių ar veiksmų įgyvendinimas.

Paraiškos pagal priemonę „Turizmo paslaugų (produktų) įvairovės plėtra ir turizmo paslaugų kokybės gerinimas“ priimamos VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūroje ir jos regioniniuose padaliniuose iki 2008 m. birželio 27 d., 15 val. Šiai priemonei numatyta skirti iki 225 mln. litų.

Paraiškas pagal priemones „Intelektas LT+“, „Lyderis LT“ ir „Turizmo paslaugų (produktų) įvairovės plėtra ir turizmo paslaugų kokybės gerinimas“ gali teikti privatūs juridiniai asmenys, atitinkantys atitinkamų projektų finansavimo sąlygų aprašuose nurodytas sąlygas ir reikalavimus.

Daugiau informacijos galima rasti šių metų kovo 27 d. ir kovo 28 d. „Valstybės žiniose“, taip pat interneto svetainėse adresais: www.ukmin.lt, www.lvpa.lt.

Informaciją šiais klausimais teikia: VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra (tel. (8 5) 2687403, (8 5) 2687411, faks. (8 5) 2687409, el. p. info@lvpa.lt) ir Ūkio ministerija (tel. (8 5) 2619740, el. p. a.dubovskij@ukmin.lt; kontaktinis asmuo Andrej Dubovskij).

Ūkio ministerijos informacija

Paskelbk savo straipsnį

Rašyti komentarą

Pasiūlyk restoraną