Šioje svetainėje naudojami slapukai. Naudodamiesi svetaine sutinkate su slapukų naudojimu. Daugiau informacijos apie slapukus..

Supratau
+ Pasiūlyk restoraną

Lojalumo programos sąlygos ir taisyklės

MENIU.LT LOJALUMO PROGRAMOS SĄLYGOS IR TAISYKLĖS
Naudojamos sąvokos ir apibrėžimai
 1. Asmens duomenys -  bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens identifikavimo numeris, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai, asmens buvimo vietos duomenys ir interneto identifikatorius.
 2. IP adresas – unikalus numeris, identifikuojantis įrenginį, kuris jungiasi prie interneto. IP adresas gali būti naudojamas vietai, kurioje kompiuteris prijungiamas prie interneto, identifikuoti.
 3. Vartotojas – Portalu besinaudojantis fizinis asmuo, užsiregistravęs ir pateikęs savo asmens duomenis, arba pateikęs savo duomenis be registracijos, siekdamas užsakyti konkrečią paslaugą.
 4. Vartotojo paskyra – Vartotojo prisijungimais paremta nuoroda Portale, kurią Vartotojas gauna, užsiregistruodamas ir gali prisijungti savo identifikaciniais (prisijungimo) duomenimis.
 5. Lojalumo programa – Meniu.lt vykdoma lojalumo programa.
 6. Meniu.lt – UAB „Meniu“, juridinio asmens kodas 304315434, buveinės adresas Ulonų g. 5, LT-08240 Vilnius, Lietuvos Respublika.
 7. Portalas – interneto portalas, esantis adresu www.meniu.lt.
 8. Privatumo politika – dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir saugojimo taisyklės taikomos naudojantis Meniu.lt teikiamomis paslaugomis. Meniu.lt privatumo politiką galima rasti ir su ja susipažinti internetiniu adresu https://www.meniu.lt/privatumo-politika.
 9. Restoranas – restoranai, kavinės, užeigos, barai ir kitos maitinimo paskirties įstaigos.
 10. Taisyklės - šis dokumentas, kuriame numatytos bendrosios narystės Meniu.lt Lojalumo programoje taisyklės ir sąlygos, kurios galioja visiems Portalo Vartotojams.
Bendrosios sąlygos
 1. Vartotojas užsiregistravęs Portale renka specialius Lojalumo programos taškus, kuriuos gali iškeisti į specialias Lojalumo programos dovanas. Su Lojalumo programos dovanų sąrašu Vartotojas gali susipažinti Portale, prisijungęs prie Vartotojo paskyros.
 2. Lojalumo programa galioja nuo 2018 m. birželio 1 dienos iki 2019 m. gruodžio 31 dienos.
 3. Meniu.lt pasilieka teisę bet kuriuo momentu be išankstinio perspėjimo keisti Lojalumo programos galiojimo laiką.
 4. Dalyvaudamas Lojalumo programoje ir naudodamasis Lojalumo programos dovanomis, Vartotojas privalo laikytis šioje Taisyklėse numatytų sąlygų, taip pat visų sąlygų pakeitimų, jeigu tokie būtų atlikti ateityje.
Meniu.lt Lojalumo programos taškų rinkimas
 1.  Lojalumo programoje gali dalyvauti visi registruoti Vartotojai, sulaukę 16 metų amžiaus.
 2.  Lojalumo programoje dalyvaujantis Vartotojas identifikuojamas pagal IP adresą. Skirtingi Vartotojai su tuo pačiu IP adresu yra laikomi kaip vienas ir tas pats Vartotojas.
 3.  Už kiekvieną žemiau nurodytą veiksmą Portale Vartotojui suteikiami Lojalumo programos taškai:
  1. Naujam Vartotojui, užsiregistravusiam Portale, suteikiama 250 vienetų Lojalumo programos taškų.
  2. Vartotojui, pasiūliusiam Restoraną per Portale esančią restoranų pasiūlymo sistemą, suteikiama 50 vienetų Lojalumo programos taškų. Taškai suteikiami:
   1. jeigu Restoranas pasiūlomas per Meniu.lt pasiūlymų sistemą;
   2. tik, jeigu pasiūlyto Restorano nėra / nebuvo Portale.
    Taškai suteikiami po to, kai Meniu.lt administratorius patvirtina, kad pasiūlyto Restorano nėra / nebuvo Portale. Meniu.lt administratoriui nepatvirtinus Vartotojo pasiūlyto Restorano, Lojalumo programos taškai nesuteikiami.
 4. Vartotojui, įkėlusiam Restorano nuotrauką, suteikiama 50 vienetų Lojalumo programos taškų. Taškai suteikiami:
  • už nuotrauką, kuri į konkretaus Restorano profilį yra įkelta per Portalą;
  • Restorano nuotrauka privalo būti kokybiška, su aiškiai matomu Restorano pavadinimu, nuotraukoje negali matytis pašaliniai asmenys. Griežtai draudžiama kelti įžeidžiančio ir / ar necenzūrinio turinio, ar kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų netinkančias nuotraukas;
   Taškai suteikiami po to, kai Meniu.lt administratorius patvirtina, kad Vartotojo įkelta Restorano nuotrauka atitinka jai keliamus viešo turinio ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, yra autentiška bei ankščiau nebuvo patalpinta Portale. Meniu.lt administratoriui nepatvirtinus Vartotojo įkeltos restorano nuotraukos Lojalumo programos taškai nesuteikiami.
 5. Vartotojui, parašiusiam atsiliepimą apie aplankytą Restoraną / įvertinusiam aplankytą Restoraną, suteikiama 50 vienetų Lojalumo programos taškų. Taškai skiriami, jeigu laikomasi šių reikalavimų:
  1. atsiliepimas / vertinimas parašomas per Portalą;
  2. atsiliepimas negali turėti tik vieno simbolio ir turi turėti tiek simbolių, kad iš jų sudaryto teksto būtų galima suprasti atsiliepimo prasmę;
  3. už kelis atsiliepimus apie vieną ir tą patį Restoraną skiriami taškai kaip už vieną atsiliepimą;
  4. Vartotojui per vieną dieną gali būti suteikti taškai ne daugiau kaip už 3 (tris) parašytus atsiliepimus;
  5. tinkamu atsiliepimu laikomas Restorano maisto, interjero ir aptarnavimo apibūdinimas;
  6. nepagarbūs, necenzūriniai, įžeidžiantys, žeminančio ar kitaip Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų neatitinkančio turinio atsiliepimai šalinami, o skirti taškai anuliuojami;
   Taškai suteikiami po to, kai Meniu.lt administratorius patvirtina, kad Vartotojo atsiliepimas / vertinimas atitinka Lojalumo programos reikalavimus. Meniu.lt administratoriui nepatvirtinus Vartotojo įkeltos restorano nuotraukos Lojalumo programos taškai nesuteikiami.
 6. Vartotojui, per Portalą rezervavusiam staliuką Restorane, suteikiama 250 vienetų Lojalumo programos taškų. Vartotojui rezervavus staliuką Restorane, tačiau į Restoraną neatvykus, Lojalumo programos taškai anuliuojami.
 7. Vartotojui, Portale įsigijusiam kuponą, suteikiama 150 vienetų Lojalumo programos taškų. Taškai skiriami tik už kuponą, kurį Vartotojas įsigyja ir apmoka per Portalą. Už partnerių portale įgytą kuponą taškai neskiriami.
 8. Vartotojui, pakvietusiam draugą užsiregistruoti Portale, suteikiama 250 vienetų Lojalumo programos taškų. Taškai skiriami:
  1. jeigu draugas pakviečiamas registruotis per Portalą;
  2. taškai įskaitomi tik tuo atveju, jei pakviestas draugas pasinaudojo atsiųstu pakvietimu paspausdamas pakvietime nurodytą nuorodą.
 9. Meniu.lt pasilieka teisę bet kuriuo momentu be išankstinio perspėjimo keisti skiriamų taškų skaičių už tuos pačius veiksmus.
 10. Meniu.lt pasilieka teisę už šių Taisyklių pažeidimus be išankstinio įspėjimo panaikinti visus sukauptus Lojalumo programos taškus.
Lojalumo programos taškų keitimas į dovanas
 1. Sukauptus Lojalumo programos taškus bet kuriuo metu iki Lojalumo programos pabaigos Vartotojas gali iškeisti į Lojalumo programos dovanas.
 2. Lojalumo programos dovanų sąrašas pateikiamas Portale. Lojalumo programos dovanų kiekis yra ribotas.
 3. Meniu.lt pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti Lojalumo programos dovanas.
 4. Lojalumo programos taškus iškeitus į Lojalumo programos dovaną bendras Vartotojo sukauptas Lojalumo programos taškų skaičius sumažėja proporcingai dovanos vertei.
 5. Keičiant Lojalumo programos taškus į Lojalumo programos dovanas, būtina nurodyti šiuos Vartotojo asmens duomenis:
  1. Vardas, Pavardė;
  2. Elektroninio pašto adresas;
  3. Telefono numeris;
  4. Miestas;
  5. Adresas;
 6. Vartotojas yra atsakingas, kad jo pateikiami duomenys būtų tikslūs ir teisingi. Jeigu Vartotojas nurodo neteisingus (netikrus) duomenis, gali kilti nesklandumų suteikiant Lojalumo programos dovanas ir Meniu.lt už tai neatsako.
 7. Meniu.lt neatsako už Lojalumo programos dovanos kokybę, jeigu dovaną Vartotojui teikia trečioji šalis.
 8. Sukaupti Lojalumo programos taškai į grynuosius ar kitos rūšies elektroninius pinigus nekeičiami.
 9. Lojalumo programos taškai negali būti perleidžiami kitiems Vartotojams ar sumuojami su skirtingais Vartotojo sukauptais taškais.
 10. Lojalumo programos taškai galioja iki 2019 m. gruodžio 31 dienos nepriklausomai nuo to, kada jie yra gauti. Per nustatytą laiką nepanaudoti Lojalumo programos taškai anuliuojami ir Vartotojui nekompensuojami.
Meniu.lt Lojalumo programos narystės pabaiga
 1.  Lojalumo programos pabaiga - 2019 m. gruodžio 31 d.
 2.  Iki Lojalumo programos pabaigos dalyvavimas Lojalumo programoje gali būti nutrauktas Vartotojo arba Meniu.lt iniciatyva šiais atvejais:
  1. Vartotojui pateikus rašytinį prašymą nutraukti dalyvavimą Lojalumo programoje elektroniniu paštu info@meniu.lt;
  2. jeigu Meniu.lt pakeičia šias Taisykles ir (ar) Privatumo politiką ir (ar) prašo pateikti tolimesniam Lojalumo programos vykdymui būtinus sutikimus, o Vartotojas tokių sutikimų Meniu.lt neduoda;
  3. jeigu Vartotojas atšaukia savo sutikimus pagal galiojančias Taisykles ir (ar) Privatumo politiką;
  4. jeigu Meniu.lt paskyra Vartotojas naudojasi pažeisdamas šias Taisykles, pvz., pateikia nepagarbius, necenzūrinius, įžeidžiančius, žeminančius ar kitaip Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų neatitinkančio turinio atsiliepimus, pateikia viešo turinio ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų neatitinkančio turinio nuotraukos ir/ar kitaip bando pakenkti Portalo stabilumui, saugumui, Meniu.lt ar kitų Vartotojų interesams. Tokiu atveju Vartotojo paskyra be papildomo įspėjimo blokuojama, o Vartotojo narystė negrįžtamai nutraukiama;
  5. jeigu Meniu.lt nusprendžia anksčiau šiose Taisyklėse nustatyto termino nutraukti Lojalumo programą ir ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) dienų paskelbia apie Lojalumo programos nutraukimą Portale ir (ar) kitais komunikacijos kanalais.
Vartotojo duomenų saugumo nuostatai
 1. Vartotojas yra informuotas ir sutinka, kad jo asmens duomenis, pateiktus siekiant dalyvauti Lojalumo programoje, Meniu.lt valdys ir tvarkys šiose Taisyklėse ir Privatumo politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka. Visais atvejais Vartotojas privalo susipažinti su šiomis Taisyklėmis ir Privatumo politika.
 2. Vartotojui dalyvaujant Lojalumo programoje, Meniu.lt tvarko Vartotojo asmens duomenis šiais tikslais, pagrindais ir tokios apimties:
 3. Registracijos Portale ir Lojalumo programoje duomenys:
  1. Kategorijos: vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris ir kiti duomenys, būtini užsiregistruoti Portale ir Lojalumo programoje;
  2. Tvarkymo tikslas: Vartotojo siekis dalyvauti Lojalumo programoje;
  3. Tvarkymo pagrindas: Vartotojo sutikimas dalyvauti Lojalumo programoje;
  4. Tvarkymo terminas: iki Vartotojo paskyros Portale panaikinimo. Meniu.lt gali saugoti asmens duomenis ir ilgesnį laikotarpį teisės aktų nustatytais atvejais, pavyzdžiui, jei to reikia, kad galėtų apsiginti nuo pareikštų reikalavimų.
  5. Asmens duomenys, kurie tvarkomi siekiant pasinaudoti Lojalumo programos dovanomis:
  6. Kategorijos: vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, gyvenamosios vietos adresas, lytis, IP adresas ir kiti duomenys, kurie reikalingi siekiant pasinaudoti Lojalumo programos dovanomis;
  7. Tvarkymo tikslas: Vartotojui siekis pasinaudoti Lojalumo programos dovanomis;
  8. Tvarkymo pagrindas: Vartotojo sutikimas dalyvauti Lojalumo programoje ir gauti Lojalumo programos dovanas;
  9. Tvarkymo terminas: iki Lojalumo programos pabaigos.
  10. Portalas naudoja slapukus (angl. cookies), skirtus optimizuoti Portalo naudojimą (pavyzdžiui, yra prisimenama, kada Vartotojas grįžta į internetinius puslapius, ir atitinkamai rodomas Vartotojui aktualus Portalo turinys). Jeigu Vartotojas nesutinka, kad į jo kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi slapukai, jis gali pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti / išjungti juos po vieną. Tačiau kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų Portalo funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie Portalo. Išsamesnė informacija pateikta adresu AllAboutCookies.org arba www.google.com/privacy_ads.html.
 4. Vartotojas neprivalo pateikti jokių asmens duomenų, tačiau jei asmens duomenys nebus pateikti Vartotojas negalės dalyvauti Lojalumo programoje ir gauti Lojalumo programos dovanų.
 5. Vartotojo asmens duomenys gali būti perduoti tvarkyti tretiesiems asmenims, kurie padeda Meniu.lt vykdyti ir/ ar administruoti Lojalumo programą ir / ar teikia Lojalumo programos dovanas. Tokiais asmenimis taip pat gali būti tvarkytojai, teikiantys Meniu.lt buhalterinės apskaitos, Portalo prieglobos, duomenų centro ir / arba serverių nuomos, IT priežiūros, išorinio audito ir kitas paslaugas. Kiekvienu atveju duomenų tvarkytojui pateikiama tik tiek duomenų, kiek yra būtina.  Pasitelkti duomenų tvarkytojai gali tvarkyti asmens duomenis tik pagal Meniu.lt nurodymus ir negali jų naudoti kitiems tikslams ar perduoti kitiems asmenims.
 6. Meniu.lt gerbia Vartotojo privatumą, todėl Vartotojo asmens duomenų saugumas yra prioritetas. Meniu.lt imasi atitinkamų organizacinių ir techninių priemonių užtikrinti, kad Vartotojo asmens duomenys visada būtų saugūs, o duomenų tvarkymo veiksmai atitiktų duomenų apsaugos teisės aktų ir mūsų vidaus politikų reikalavimus.
 7. Vartotojas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, bet kada keisti, atnaujinti Meniu.lt pateiktus duomenis, reikalauti šiuos duomenis ištaisyti, ištrinti ir apriboti duomenų tvarkymą, taip pat kitas Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises. Siekdamas pasinaudoti savo teisėmis, Vartotojas tai gali padaryti bet kuriuo metu pateikęs rašytinį prašymą Meniu.lt Privatumo politikoje nustatyta tvarka.
 8. Išsami Vartotojų teisių įgyvendinimo tvarka aptarta Privatumo politikoje.
Nenugalimos jėgos aplinkybės
 1. Esant nepaprastai situacijai, kurios Meniu.lt negali kontroliuoti, ir dėl kurios Meniu.lt dalinai arba visiškai negali įvykdyti su šiomis Taisyklėmis susijusių įsipareigojimų Vartotojui, Meniu.lt įsipareigojimų vykdymas sustabdomas tol, kol bus išspręsta nepaprasta situacija.
 2.  Išsprendus tokią situaciją, Meniu.lt įsipareigoja dėti visas pastangas siekdama atstatyti arba suteikti bet kokias teises, kurios būtų suteiktos, jei tokia situacija nebūtų iškilusi.
Baigiamosios nuostatos
 1.  Su Taisyklėmis galima susipažinti bet kuriuo metu Portale.
 2.  Meniu.lt pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti Lojalumo programos sąlygas ir taisykles.
 3.  Taisyklių pakeitimai ir (ar) papildymai įsigalioja po jų paskelbimo Portale momento.
 4.  Visi Taisyklių pakeitimai ir / ar papildymai skelbiami Portale. Vartotojams rekomenduojama reguliariai peržiūrėti Taisykles.
Turite klausimų?

Jeigu kilo klausimų, turite pasiūlymų ar įdėjų - drąsiai kreipkitės į mus. Atsakysime Jums kaip įmanoma greičiau.

Tel.: +37062033326

El. paštas: info@meniu.lt

FB.: facebook.com/meniu.lt