Komentarai

Straipsnio komentarų skaičius: 1
Algimantas Bereisa
Gana geras straipsnis, tačiau atsakymas yra vienas / kavos puodelio turinys priklauso tik nuo kavos kokybės. Paruošimas taip turi daug reišmės tačiau puikios kokybės kavos pupeles/sumalus malūnėliu ir užpylus virintu 94/96Cl/ vandeniu galima mėgautis ir be kavos aparato.
Malonu bus susitikti kavos dienose Vilniuje ir pavaišinti jus Aukščiausios klasės ir kokybės kava Blasercafe'. Šveicarijos kompanija BlaserCafé jau Baltijos šalių rinkoje todėl sveikina jus turinčius galimybę mėgautis bei kas dieną vartoti įpatingai aukštos klasės kavą.www.tradeswiss.ch
Iki susitikimo
algimantas

Ar vis­ką ži­no­me apie ka­vą?
Ko pir­miau­sia pa­si­tei­rau­ja­me už­su­ku­sio sve­čio? Tei­sin­gai – ar jis no­rė­tų puo­de­lio ka­vos. Ir ko­kios pa­gei­dau­tų – mal­tos ar tir­pios, sal­din­tos ar be cuk­raus, pa­gar­din­tos pie­nu ar juo­dos? Ka­vos gė­ri­mo ri­tua­las taip tvir­tai įau­gęs į mū­sų bui­tį, kad be jo sa­vo gy­ve­ni­mo jau neį­si­vaiz­duo­ja­me. Tie­sa, anaip­tol ne kiek­vie­na šei­mi­nin­kė mo­ka ją ska­niai pa­ruoš­ti, tad į tuos na­mus, ku­riuo­se sklan­do su nie­kuo ne­su­ly­gi­na­mas ka­vos aro­ma­tas, o pa­ra­ga­vus ap­są­la­ma nuo šio gė­ri­mo sko­nio, taip ir knie­ti daž­niau už­suk­ti...
Par­duo­tu­vė­je bū­ti­na pirk­ti tik to­kią ka­vą (jei per­ka­me jau su­mal­tą), ku­ri pa­ga­min­ta tik iš aukš­čiau­sio­sios rū­šies pu­pe­lių, ar­ba rei­kia įsi­gy­ti ko­ky­biš­kų ka­vos pu­pe­lių ir pa­tiems su­si­mal­ti.
Mū­sų ša­ly­je pa­pli­tęs ka­vos ga­mi­ni­mo bū­das nu­ste­bin­tų tra­di­ci­nių ka­vos au­gin­to­jų ša­lių gy­ven­to­jus. Ten pa­pras­tai ka­va ge­ria­ma iš­vir­ta spe­cia­lia­me in­de­ly­je ant ug­nies ar pa­ruoš­ta ka­vos apa­ra­tu.
Kur­gi sly­pi ge­ros ka­vos pa­ruo­ši­mo na­muo­se (ne ka­vi­nė­je, kur daž­niau­siai dar­buo­ja­si spe­cia­lis­tai) pa­slap­tys ir ko­dėl ne­tgi to pa­ties pa­ke­lio ka­vos sko­nis yra ne­vie­no­das?

Parašykite komentarą:

Vardas*: El. paštas:
Komentaras*:
Skaityti komentarus (1) Taisyklės ir atsakomybė

Daugiau straipsnių šia tema:

Tiekėjai kelia kainas, konkurentai plečiasi, keičiasi vartotojų skonis, įpročiai, o Jūs liekate tokie patys? Dažnai ne restoranai sustoja vietoje, o jų savininkai atsiremia į fantazijos ir ryžto ribas. Jūsų restoranas pasiekė ribas. Lankytojų visada turite,... Skaityti daugiau
Etninės, istorinės lietuvių virtuvės augantį populiarumą įrodo vis daugiau naujų restoranų pristatančių tikrąją lietuvių virtuvę, neturinčia nieko bendro su kugeliu ir cepelinais. Tarp geriausių Lietuvos šefų vyksta nemažai „kulinarinių... Skaityti daugiau
Rytoj laukia ypatingų vakarienių metas. Leiskite sau leistis į nedidelį kulinarinį nuotykį ar net eksperimentą. Įsivaizduokite, jog restorano meniu pagrindiniais patiekalais tapo...desertai. Užsisakykite desertą "į priekį", arba skirkite ištisą vakarienę... Skaityti daugiau
Kvapas yra vienas svarbiausių skonio įvertinimo ir formavimo kriterijų. Kai kurių tyrimų duomenimis, tinkamas kvapas sudaro 75 proc. patiekalo sėkmės. Tačiau uoslė, kaip ir skonis, mums atrodo toks įprastas dalykas, jog net nesusimąstome, kaip vyksta pats užuodimo... Skaityti daugiau
„Didelės porcijos“, „Sočiai ir nebrangiai“, „Daug ir skaniai“ – vos prieš keletą metų tai buvo pagrindiniai reklaminiai restoranų šūkiai. Šiandien raktiniai žodžiai – „ūkininkų produktai“, „sezoninės žaliavos“, „šviežia ir skanu“.... Skaityti daugiau