Komentarai

Straipsnio komentarų skaičius: 1
Algimantas Bereisa
Gana geras straipsnis, tačiau atsakymas yra vienas / kavos puodelio turinys priklauso tik nuo kavos kokybės. Paruošimas taip turi daug reišmės tačiau puikios kokybės kavos pupeles/sumalus malūnėliu ir užpylus virintu 94/96Cl/ vandeniu galima mėgautis ir be kavos aparato.
Malonu bus susitikti kavos dienose Vilniuje ir pavaišinti jus Aukščiausios klasės ir kokybės kava Blasercafe'. Šveicarijos kompanija BlaserCafé jau Baltijos šalių rinkoje todėl sveikina jus turinčius galimybę mėgautis bei kas dieną vartoti įpatingai aukštos klasės kavą.www.tradeswiss.ch
Iki susitikimo
algimantas

Ar vis­ką ži­no­me apie ka­vą?
Ko pir­miau­sia pa­si­tei­rau­ja­me už­su­ku­sio sve­čio? Tei­sin­gai – ar jis no­rė­tų puo­de­lio ka­vos. Ir ko­kios pa­gei­dau­tų – mal­tos ar tir­pios, sal­din­tos ar be cuk­raus, pa­gar­din­tos pie­nu ar juo­dos? Ka­vos gė­ri­mo ri­tua­las taip tvir­tai įau­gęs į mū­sų bui­tį, kad be jo sa­vo gy­ve­ni­mo jau neį­si­vaiz­duo­ja­me. Tie­sa, anaip­tol ne kiek­vie­na šei­mi­nin­kė mo­ka ją ska­niai pa­ruoš­ti, tad į tuos na­mus, ku­riuo­se sklan­do su nie­kuo ne­su­ly­gi­na­mas ka­vos aro­ma­tas, o pa­ra­ga­vus ap­są­la­ma nuo šio gė­ri­mo sko­nio, taip ir knie­ti daž­niau už­suk­ti...
Par­duo­tu­vė­je bū­ti­na pirk­ti tik to­kią ka­vą (jei per­ka­me jau su­mal­tą), ku­ri pa­ga­min­ta tik iš aukš­čiau­sio­sios rū­šies pu­pe­lių, ar­ba rei­kia įsi­gy­ti ko­ky­biš­kų ka­vos pu­pe­lių ir pa­tiems su­si­mal­ti.
Mū­sų ša­ly­je pa­pli­tęs ka­vos ga­mi­ni­mo bū­das nu­ste­bin­tų tra­di­ci­nių ka­vos au­gin­to­jų ša­lių gy­ven­to­jus. Ten pa­pras­tai ka­va ge­ria­ma iš­vir­ta spe­cia­lia­me in­de­ly­je ant ug­nies ar pa­ruoš­ta ka­vos apa­ra­tu.
Kur­gi sly­pi ge­ros ka­vos pa­ruo­ši­mo na­muo­se (ne ka­vi­nė­je, kur daž­niau­siai dar­buo­ja­si spe­cia­lis­tai) pa­slap­tys ir ko­dėl ne­tgi to pa­ties pa­ke­lio ka­vos sko­nis yra ne­vie­no­das?

Parašykite komentarą:

Vardas*: El. paštas:
Komentaras*:
Skaityti komentarus (1) Taisyklės ir atsakomybė

Daugiau straipsnių šia tema:

„Didelės porcijos“, „Sočiai ir nebrangiai“, „Daug ir skaniai“ – vos prieš keletą metų tai buvo pagrindiniai reklaminiai restoranų šūkiai. Šiandien raktiniai žodžiai – „ūkininkų produktai“, „sezoninės žaliavos“, „šviežia ir skanu“.... Skaityti daugiau
Metų pradžoje pasipila viso pasaulio gastronomijos ekspertų, konsultantų, šefų spėjamos, numatomos ir jau rinką spėjusios užvaldyti maisto, gėrimų ir restoranų tendencijos. Kai kurios iš jų įsitvirtina ilgam ir tampa išties reikšmingos ir sektinos, kitos taip... Skaityti daugiau
Išėjus pro restorano duris į lauką yra tik 2 sprendimai arba 2 minutės, kuomet Jūsų svečias nuspręs, ar jis grįš pas Jus, ar užbrauks kryžiuką. Visa tai jis padaro greitai ir tiksliai, „pasižymi“ tai savo ilgalaikėje atmintyje. Jei Jūs jo lūkesčius... Skaityti daugiau
Jau išleistas ir platinamas naujas žurnalo „Restoranų verslas“ numeris. Žurnalas skirtas tiek restoranų, bei kitų maitinimo įstaigų, darbuotojams ir vadovams, tiek jų lankytojams. Naujausiame numeryje skaitykite apie: Neurogastronomiją, Etninę virtuvę, Kap... Skaityti daugiau
Lietuva dar tik pradeda kulinarinio paveldo puoselėjimo epochą. Šia tema Lietuvoje išleistos kelios knygos vis labiau atskleidžia vietinės virtuvės paslaptis (R. Laužikas, N. Marcinkevičienė). Istoriniai mūsų krašto diduomenės valgyti patiekalai, tokie kaip... Skaityti daugiau